Motorsågskörkort

Hem » Utbildningar » Motorsagskorkort

Upplägg

Teori och praktisk utbildning

Utbildningsmaterial

Allt utbildningsmaterial tillhandahålles av oss

Utbildningsort

Hos oss eller hos dig

Omfattning

1-3 dagar beroende på kurs

Kostnad

Kontakta oss för offert
0271 12222
Telefontid: 07:30-17:00
Mån-Fre

Intresseanmälan


Genom att använda detta kontaktformulär samtycker du att vi lagrar och hanterar dina personuppgifter enligt Skogstekniskas personuppgiftspolicy.

Frågor och svar

Ålder bör vara 18 år, men det går att ta motorsågsutbildning redan vid 16 år förutsatt att man är fysiskt och psykiskt mogen. För att arbeta ensam med motorsåg måste man vara 18 år.

Sedan den 1:a januari 2015  kan du få 10 000 kr i böter om du arbetar med motorsåg inom yrket utan motorsågskörkort.

Motorsågsutbildning - För säker hantering av motorsåg

I Sverige finns enligt lag ett utbildningskrav vid användning av motorsåg inom yrket. Om du eller dina anställa yrkesmässigt utövar arbete med en motorsåg krävs ett motorsågskörkort. Det finns flera olika körkortsklasser för motorsågskörkort och det gäller att ha korrekt utbildning för det arbete man utför.

I dom första kurserna (Motorsåg A och B) lär man sig hantera motorsåg på ett säkert sätt och grundläggande trädfällning. Det finns även mer avancerade motorsågskurser, som exempelvis Motorsåg C – Trädfällning avancerad eller Motorsåg D – Röjning och fällning vid ledningsgator och järnvägar.

Vi på Skogstekniska erbjuder utbildning för motorsågskörkort året runt. Flera av våra utbildningar körs löpande men vi har även möjlighet att skräddarsy kurser vid gruppbokningar och även ta utbildningen till er.

Alla motorsågskurser

Motorsåg Klass A - Motorsågning

Kursen skall ge dig de grundläggande baskunskaper om hur du använder motorsågen på ett säkert sätt, vid vedkapning samt sågning vid byggnationer i rent trä. Kurslängd: 1 dag

Motorsåg Klass B - Trädfällning, grund

Kursen skall ge dig de kunskaper och färdigheter utöver A, för motorsågs användning vid normalt skogsarbete. Som fällning av träd, hur du kvistar på ett säkert sätt, samt vid upparbetning av stammar. Kurslängd: 2 dagar

Motorsåg A+B

Kurs A och B. Kurslängd: 3 dagar

Motorsåg Klass C - Trädfällning, avancerad

Den här kursen behandlar arbeten med svåra och riskfyllda arbeten, fällning av svåra träd, fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd. Kurslängd: 3 dagar

Motorsåg Klass S - Skadade träd

Fällning och röjning av framåtlutande och fastfällda skadade träd som skadats genom vindfällning och snöbrott. Kurslängd: 1 dag

Motorsåg Klass D - Linjearbete

Röjning och fällning vid ledningsgator och järnvägar. Förkunskapskrav gäller A-B-C-kort. Kursen riktar sig till linjearbetare. Kurslängd: 1 dag

Motorsåg Klass E - Skylift

Utbildningen skall ge specialkunskaper utöver nivå AB för att på ett säkert sätt använda motorsåg och handsåg vid träddemontering från mobil eller stationär arbetsplattform. Kurslängd: 1 dag

Motorsåg Klass F - Räddningstjänst

En utbildning anpassad för kunna arbeta inom räddningstjänsten med motorsågning. Sågning med hårdmetallkedja eller räddningskap, röjning av stammar i spänning och dokumentation av arbetsplats. Kurslängd: 1 dag

Motorsåg Klass I - Industri

Utbildningen ger specialkunskaper att på ett säkert sätt använda motorsåg och handredskap för att lossa stockar eller virke som hamnat i spänn i olika typer av transportörer och bearbetningsmaskiner inom industrin. Kurslängd: 1 dag

Motorsåg Klass V - Väghållning

Lär dig hur man använder motorsåg vid riskfyllda arbeten i samband med uppröjningsarbeten av skadade träd, exempelvis svårt fastfällda träd eller fastblåsta träd, kapning av trädstammar i spänning tillvaratagande av vindfällda träd. Kurslängd: 1 dag

Kommande kurser

2022-06-01
Röjsåg Nivå RA-RB Kurslängd: 3 dagar - Plats: Alfta
2022-06-08
Motorsåg A-B Kurslängd: 3 dagar - Plats: Örsundsbro
2022-06-15
Motorsåg A-B Kurslängd: 3 dagar - Plats: Alfta
2022-07-05
Motorsåg A-B Kurslängd: 3 dagar - Plats: Kisa - Fullsatt
2022-08-17
Röjsåg Nivå RA-RB Kurslängd: 3 dagar - Plats: Alfta
2022-08-23
Motorsåg A-B Kurslängd: 3 dagar - Plats: Sundsvall
2022-08-30
Motorsåg A-B Kurslängd: 3 dagar - Plats: Alfta
2022-09-09
Motorsåg Nivå E Kurslängd: 1 dag - Plats: Alfta
2022-09-09
NKM - Avverkning - Förnyelse Kurslängd: 1 dag - Plats: Alfta
2022-09-20
Motorsåg C Kurslängd: 3 dagar - Plats: Alfta