Skogsutbildningar och kurser inom industri

Skogstekniska är en ledande utbildare mot svensk skogsbruk. Vi erbjuder ett heltäckande utbud av skogliga och industriella utbildningar, med moderna utrustningar och erfaren personal. Tusentals elever, företagskunder och privatpersoner får varje år rätt kunskap och kompetens med våra kursprogram och skräddarsydda lösningar.

Aktuellt

Nya maskiner till höstens utbildningsstart

Skördare: John Deere 1170 – G, Komatsu 911
Skotare: John Deere 1510 – G, Komatsu 855
Maskinerna leveras i början av september 2022.

John Deere skördare

Utbildningsområden

Skogsmaskinsutbildningar
Vi erbjuder ett flertal utbildningar för skogsmaskinsförare. Bland annat RECO-certifiering, gallringsteknik, maskinteknik och dataklave / maskinkalibrering.
Yrkeshögskola
Våra yrkeshögskoleutbildningar är för dig som vill bli skogsmaskinsförare och skogsmaskinsmekaniker, jobba som förman, arbetsledare eller driva skogsvårdsföretag.
Yrkesvux
Skogsutbildningar som ger dig ger kunskaper i bland annat skogsskötsel, motor och röjmotorsåg, terrängtransporter, virkestransport, virkeslära, biologi och företagsekonomi.
Skogliga utbildningar
Se vårt heltäckande utbud av skogliga grund och påbyggnadsutbildningar i motorsåg- och röjsågskörkort, SYN-kurser i Natur- och kulturhänsyn (grönt kort), skogsbruksplanläggning och traktplanering.
Industriutbildningar
Vi genomför industriutbildningar i mobila arbetsplattformar, elsäkerhets­utbildningar, heta arbeten och ADR. Utbildningarna genomförs i hela Sverige på förfrågan eller genom våra utbildningsdatum.
PEFC/FSC
Skogstekniska erbjuder alla grundutbildningar som krävs för att bli PEFC/FSC certifierad. Utbildningarna utförs enligt riktlinjerna från Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN).

Yrkeshögskola

Skogsbrukstekniker (300 YH p)

Skogsutbildning Yrkeshögskola Skogsbrukstekniker

9 av 10 får jobb direkt efter examen

Skogsbrukstekniker har tagits fram i samverkan med skogsbruket och ger en gedigen grund för ett arbete i skogen. Utbildningen passar perfekt för dig som vill bli skogsmaskinförare, arbetsledare, virkesköpare och planerare, eller som ska driva eget skogsvårdsföretag.

Skogsbranschen är i stort behov av fler maskinförare och det finns mycket goda chanser att få jobb direkt efter avslutad utbildning.

Läs mer

Populära utbildningar

Röjsågskörkort
Yrkesmässig röjning av gräs, sly och skog kräver ett röjsågskörkort. Vi utfärdar röjsågskörkort till klasserna RA och RB.
Motorsågskörkort
Arbete med motorsåg i yrket kräver sedan 2012 ett motorsågs­körkort. Vi erbjuder till klasserna A, B, C, S, D, E, F, I och V.
Natur- och kulturhänsyn
Natur och kulturhänsyn är en utbildning från Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN) och ger kunskap och färdigheter för att utföra miljöhänsyn och vattenvård inom det svenska skogsbruket.
ADR-utbildning
Vi erbjuder branschernas utbildningskrav inom ADR 1.3 / Bilaga S. Efter utbildning erhålles intyg som gäller i 5 år. Vi har även möjlighet att erbjuda övriga ADR-utbildningar.
Heta arbeten
Denna kurs är ett krav för att få utföra brandfarliga arbeten – exempelvis vid svetsning, slipning, lödning, borrning eller värmning. Ta en grundutbildning eller förnya din certifiering.

Maskin- och skogsutbildningar sedan 1991

Skogstekniska är din partner för skoglig kompetens, fortbildning, skräddarsydda lösningar och produktions­höjande insatser. Vi erbjuder sedan 30 år ett heltäckande utbud av maskin-, industri- och skogs­utbildningar från vårt skogsutbildnings­center med bas i Hälsingland eller ambulerande runt om i Sverige efter önskemål.

Samarbetspartners