Motorsågs­körkort E

Motorsåg - Nivå E: Skylift

Om utbildningen

Motorsågskörkort E är en utbildning för dig med behov att få behörighet att utföra träd­beskärning och träd­demontering från en mobil arbets­plattform, exempelvis skylift.
Kursen ger dig arbetstekniska specialkunskaper att beskära träd och utföra sektionsvis träd­demontering från en lyftanordning med motorkedjesåg och handsåg. Du kommer även att få lära dig om specifika säkerhets­bestämmelser som är förknippade med dessa arbetsmoment och hur man undviker olyckor.
Om du saknar förkunskapskraven för motorsågskörkort E erbjuder vi en kombinationsutbildning i motorsågskörkort AB samt skyliftutbildning.
Kursbild från motorsågskörkort E, från en skylift
Motorsågskörkort E ger dig behörighet att utföra trädbeskärning från skylift.

Snabbfakta

Checkmark Circle Certifiering Säker Skog
Kursupplägg Ute i fält och i lektionssal
Utbildningsmaterial Ingår i kursen
Omfattning 1 dag
Location Studieort Hos oss eller hos dig
Wallet Pris Kontakta oss

Kursinnehåll

Följande tas upp i motorsågs­körkort E:
  • Regler och säkerhetsföreskrifter gällande arbete med motorsåg från mobil arbetsplattform
  • Planera och förstå när den mobila arbetsplattformen ska användas
  • Utförande av sektionsfällning, beskärning
  • Arbetsmetoder, trädsäkring, knutar, linbana
  • Skyddsutrustning

Förkunskapskrav

För att ta körkort i motorsåg E krävs följande kompetenser:

Anmälan till kurs

Skicka in en intresseanmälan för motorsågskörkort E via formuläret på denna sida.
Din förfrågan är inte på något sätt bindande. Ange om du är intresserad av ett specifikt kursdatum, eller om du har andra önskemål.
Vi återkommer till dig med mer information och deltagarpris, eller offert vid större gruppbokningar.

Teoretiskt och praktiskt prov

Efter avslutad utbildning kommer du att genomföra både ett teoretiskt och praktiskt prov. Om du klarar tentamen godkänns du och får ett motorsågskörkort på den godkända nivån från Säker Skog.
Observera att omprov inte tillåts på samma dag. Om du har läs- och skrivsvårigheter, vänligen meddela oss så att du kan få teoriprovet muntligt istället.

Intresseanmälan för motorsågskörkort E

Aktuella kursdatum

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.

Bilder från kursen

Vanliga frågor och svar

A + B samt godkänt skyliftkort.
Nej, detta tillhandahåller vi.

Samarbetspartners