Motorsågs­körkort A

Motorsåg - Nivå A: För säker hantering av motorsåg

Utbildning i motorsågs­körkort A

Utbildningen syftar till att ge dig som kursdeltagare grundläggande behörighet i hantering och användning och kedjemotorsåg. Där motorsågs nivå A är det första utbildningssteget inför vidare utbildning.
I utbildningen går vi igenom gällande säkerhets­föreskrifter, sågning och kapning av ved i och rent trä. I motorsågskörkort A ingår inte fällning av träd.

Kursinformation

 • Teori och praktisk utbildning
 • Heldagsutbildning
 • Offert baserat på omfattning
 • Utbildning hos dig eller hos oss

Följande tas upp i motorsågskörkort nivå A

 • Säkerhetsföreskrifter i sammanfattning av AFS 2012:01
 • Rätt skydds- och säkerhetsutrustning
 • Service och underhåll av motorsågen och dess detaljer
 • Slipning och filning av svärd och kedjor
 • Kontroll av motorsågen före start
 • Praktiks utförande med dragande och skjutande kedja
 • Instickstekniker
 • Ergonomisk arbetsställning

Utbildningen avslutats med ett teoretiskt och praktiskt prov. Vid godkänd tentamen erhåller du motorsågskörkort för godkänd nivå genom Säker Skog. Omprov får ej göras samma dag. Har du läs och skrivsvårigheter meddela oss detta så får ni teoriprovet muntligt.

Kontakta oss

Bilder från kursen

Aktuella kursdatum för motorsåg A

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.
Motorsågskörkort A-B
Motorsågskörkort A-B
Motorsågskörkort A-B

Vanliga frågor och svar

Inga förkunskaper krävs.
Nej, detta ingår i motorsågskörkort B.
Utöver motorsåg A så erbjuder vi motorsåg B, C, D, E, E-Bygg, (S, V).