Motorsågs­körkort C

Motorsåg - Nivå C: Avancerad trädfällning

Utbildning i motorsågs­körkort C

Utbildningen syftar till att ge dig som kursdeltagare behörighet att komplettera dina kunskaper och färdigheter med avancerad trädfällning, lutande träd, träd i spänn, och stormskadad skog med motorsåg.
Förkunskapskrav för motorsågsutbildning C är de underliggande nivåerna A+B samt minst 80 h dokumenterad praktisk användning av motorsåg.

Kursinformation

 • Teori och praktisk utbildning
 • 3 dagar
 • Utbildningsmaterial ingår i kursen och behålls efter utbildningen är avslutad
 • Registrering- och certifieringen registreras till Säker Skog
 • Offert baserat på omfattning
 • Utbildning hos dig eller hos oss

Anmälan till kurs

Skicka in en intresseanmälan (ej bindande) så kontaktar vi er med mer information. Offert ges vid större gruppbokningar.

Följande tas upp i motorsågskursen på nivå C:

 • Att kunna bedöm spänningar i trädet och att kunna kvista, fälla och kapa trädstammar i spänn.
 • Planering, rekognosera arbete och inse sin egen begränsning.
 • Tillvaratagande av vindfällda och stormskadad skog.
 • Olika metoder för fällning och losskapning som kan användas.
 • Precisions fällning

Utbildningen avslutats med ett teoretiskt och praktiskt prov. Vid godkänd tentamen erhåller du motorsågskörkort för godkänd nivå genom Säker Skog. Omprov får ej göras samma dag. Har du läs och skrivsvårigheter meddela oss detta så får ni teoriprovet muntligt.

Kontakta oss

Bilder från kursen

Aktuella kursdatum för motorsåg C

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.
Motorsågskörkort C

Vanliga frågor och svar

A+B samt minst 80 h dokumenterad praktisk användning av motorsåg.