Motorsågs­körkort C

Motorsåg - Nivå C: Avancerad trädfällning

Om utbildningen

Motorsågskörkort C är en utbildning som ger dig fördjupade kunskaper och färdigheter inom avancerad trädfällning. Kursen syftar till att utveckla din förmåga att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och fällnings­hjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i skogen.
Du kommer att lära dig avancerade tekniker för att fälla svåra träd, som t.ex lutande träd, fastfällda träd och stormskadad skog, samt tillvarata vindfällda träd. Kursen kommer även att täcka ämnen som rör säkerhet och riskhantering som berörs av dessa moment, vilket kommer att öka din medvetenhet och minska risken för olyckor.
Motorsåg C ger behörighet att arbeta med avancerad trädfällning.

Snabbfakta

Checkmark Circle Certifiering Säker Skog
Kursupplägg Teoretisk och praktisk kurs
Utbildningsmaterial Ingår i kursen
Omfattning 3 dagar
Location Studieort Hos oss eller hos dig
Wallet Pris Kontakta oss

Kursinnehåll

Följande tas upp i motorsågs­körkort C:
  • Att kunna bedöm spänningar i trädet och att kunna kvista, fälla och kapa trädstammar i spänn.
  • Planering, rekognosera arbete och inse sin egen begränsning.
  • Tillvaratagande av vindfällda och stormskadad skog.
  • Olika metoder för fällning och losskapning som kan användas.
  • Precisionsfällning

Förkunskapskrav

Motorsågsutbildning C har följande förkunskapskrav:

Anmälan till kurs

Skicka in en intresseanmälan för motorsågskörkort C via formuläret på denna sida.
Din förfrågan är inte på något sätt bindande. Ange om du är intresserad av ett specifikt kursdatum, eller om du har andra önskemål.
Vi återkommer till dig med mer information och deltagarpris, eller offert vid större gruppbokningar.

Teoretiskt och praktiskt prov

Efter avslutad utbildning kommer du att genomföra både ett teoretiskt och praktiskt prov. Om du klarar tentamen godkänns du och får ett motorsågskörkort på den godkända nivån från Säker Skog.
Observera att omprov inte tillåts på samma dag. Om du har läs- och skrivsvårigheter, vänligen meddela oss så att du kan få teoriprovet muntligt istället.

Intresseanmälan för motorsåg C

Aktuella kursdatum

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.

Bilder från kurser i motorsåg C

Samarbetspartners