Motorsågs­körkort S

Motorsåg - Nivå S: Skadade träd

Om utbildningen

Motorsågskörkort S är en specialiserad utbildning som ger dig behörighet att utföra avancerade uppröjningsarbeten av skadad skog med motorkedjesåg och andra hjälpmedel.
Kursen fokuserar på att utveckla dina färdigheter och kunskaper för att hantera svårt fastfällda och fastblåsta träd, trädstammar i spänning och vindfällda träd på ett säkert sett.
Observera att motorsågskörkort C inkluderar både nivå S och nivå V.

Snabbfakta

Checkmark Circle Certifiering Säker Skog
Kursupplägg Teoretisk och praktisk kurs
Utbildningsmaterial Ingår i kursen
Omfattning 1 dag
Location Studieort Hos oss eller hos dig
Wallet Pris Kontakta oss

Kursinnehåll

Följande tas upp i motorsågs­körkort S:
  • Planering och rekognosering av arbete.
  • Upparbeta, fälla och kvista träd som skadats av exempelvis storm eller snö på ett säkert sätt.
  • Olika arbetesmetoder och fällningsmetoder.
  • Olika metoder för fällning och losskapning som kan användas.
  • Upparbetning av trädstammar och grenar i spänning.

Förkunskapskrav

Nivå S har Motorsågskörkort A+B som förkunskapskrav.

Anmälan till kurs

Skicka in en intresseanmälan för motorsågskörkort S via formuläret på denna sida.
Din förfrågan är inte på något sätt bindande. Ange om du är intresserad av ett specifikt kursdatum, eller om du har andra önskemål.
Vi återkommer till dig med mer information och deltagarpris, eller offert vid större gruppbokningar.

Teoretiskt och praktiskt prov

Efter avslutad utbildning kommer du att genomföra både ett teoretiskt och praktiskt prov. Om du klarar tentamen godkänns du och får ett motorsågskörkort på den godkända nivån från Säker Skog.
Observera att omprov inte tillåts på samma dag. Om du har läs- och skrivsvårigheter, vänligen meddela oss så att du kan få teoriprovet muntligt istället.

Intresseanmälan för motorsågskörkort S

Aktuella kursdatum

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.

Samarbetspartners