Motorsågs­körkort D

Motorsåg - Nivå D: Linjearbete

Om utbildningen

Motorsågskörkort D är en utbildning för dig med behov att få behörighet att ta bort träd som ligger mot luftburna ledningar.
Kursen ger dig specialkunskaper att använda både stångsågar, kastsågar och andra specialverktyg för att utföra uppröjning av träd och grenar som ligger mot elledningar och telefonledningar. Utöver detta kommer du att lära dig om specifika säkerhets­bestämmelser och risker förknippade med dessa arbetsmoment.
Observera att motorsågskörkort D ger kompetens för uppröjningsarbeten mot ledningar och inte nedtagning av träd omkring ledningar.
Kursbild under utbildning av motorsågskörkort D, med skadade träd mot ledning
Motorsåg D ger behörighet att hantera skadade träd och grenar som ligger mot luftburna ledningar.

Snabbfakta

Checkmark Circle Certifiering Säker Skog
Kursupplägg Ute i fält och i lektionssal
Utbildningsmaterial Ingår i kursen
Omfattning 1-2 dagar
Location Studieort Hos oss eller hos dig
Wallet Pris Kontakta oss

Kursinnehåll

Följande tas upp i motorsågs­körkort D:
  • Säkerhetsbestämmelser för användning av motorsåg i AFS 2012:01 gällande linjearbete
  • Planering, rekognosering och genomförande av röjningsarbete kring luftburna ledningar
  • Bedöma vad man kan göra och inte ska göra med motorsågar
  • Användning av metoder, t.ex kastsåg
  • Användning av olika hjälpmedel, t.ex vinsch och stångsåg
  • Riskhantering och riskbedömning

Förkunskapskrav

För att ta körkort i motorsåg D krävs följande kompetenser:

Anmälan till kurs

Skicka in en intresseanmälan för motorsågskörkort D via formuläret på denna sida.
Din förfrågan är inte på något sätt bindande. Ange om du är intresserad av ett specifikt kursdatum, eller om du har andra önskemål.
Vi återkommer till dig med mer information och deltagarpris, eller offert vid större gruppbokningar.

Teoretiskt och praktiskt prov

Efter avslutad utbildning kommer du att genomföra både ett teoretiskt och praktiskt prov. Om du klarar tentamen godkänns du och får ett motorsågskörkort på den godkända nivån från Säker Skog.
Observera att omprov inte tillåts på samma dag. Om du har läs- och skrivsvårigheter, vänligen meddela oss så att du kan få teoriprovet muntligt istället.

Intresseanmälan för motorsågskörkort D

Aktuella kursdatum

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.

Bilder från kursen

Samarbetspartners