Motorsågs­körkort D

Motorsåg - Nivå D: Linjearbete

Utbildning i motorsågs­körkort D

Utbildningen syftar till de som utför arbete där man genomför borttagning av träd som ligger mot el eller telefonledningar. Förkunskapskrav för denna utbildning är nivåerna A, B, C (S) samt Godkänd och giltig ESA utbildning. Målet med utbildningen är att du som kursdeltagare har kompetents för att på ett säkert sätt ta ner träd som ligger mot ledningar med aktuella arbetsmetoder.
Observera att utbildning ger kompetens för uppröjningsarbeten mot ledningar och inte nedtagning av träd omkring ledningar.

Kursinformation

 • Kursen genomförs ute i fält och i lektionssal
 • 1-2 dagars utbildning
 • Kursen är avsedd för personal och arbetsledare som utför motormanuella arbeten kring och på ledningar
 • Förkunskapskrav: Motorsåg A, B, C (S). Giltigt ESA – RÖJ utbildning
 • Kontakta oss för deltagarpris eller offert för större grupper

Följande tas upp i Motorsåg D:

 • Säkerhetsbestämmelser för användning av motorsåg i AFS 2012:01 gällande linjearbete
 • Planering, rekognosering och genomförande av röjningsarbete kring luftburna ledningar
 • Bedöma vad man kan göra och inte ska göra med motorsågar
 • Användning av metoder ex kastsåg
 • Användning av olika hjälpmedel ex vinsch, stångsåg
 • Riskhantering och riskbedömning

Utbildningen avslutats med ett teoretiskt och praktiskt prov. Vid godkänd tentamen erhåller du motorsågskörkort för godkänd nivå genom Säker Skog. Omprov får ej göras samma dag. Har du läs och skrivsvårigheter meddela oss detta så får ni teoriprovet muntligt.

Kontakta oss

Bilder från kursen

Aktuella kursdatum för motorsåg D

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.

Vanliga frågor och svar

Motorsågskörkort i Nivå A – B – C (S). Giltigt ESA – RÖJ utbildning.