Motorsågs­körkort V

Motorsåg - Nivå V: Väghållning

Om utbildningen

Motorsågskörkort V är en utbildning som fokuserar på att utveckla dina färdigheter och kunskaper att utföra enklare uppröjnings­arbete för att säkra och röja vägar i akuta situationer med motorkedjesåg och andra hjälpmedel.
Kursen ger dig behörighet att hantera träd och buskar som fallit över vägar och som utgör en uppenbar fara för andra trafikanter.
Observera kompetens utöver motorsågskörkort V kan krävas i komplicerade fall, t.ex om träd hänger över spänningsförande ledningar.
Motorsågskörkort V, skadat träd vid väg
Notera att motorsåg C inkluderar både nivå S och nivå V.

Snabbfakta

Checkmark Circle Certifiering Säker Skog
Kursupplägg Teoretisk och praktisk kurs
Utbildningsmaterial Ingår i kursen
Omfattning 1 dag
Location Studieort Hos oss eller hos dig
Wallet Pris Kontakta oss

Kursinnehåll

Följande tas upp i motorsågs­körkort V:
  • Regler och säkerhetsföreskrifter gällande motorsågning vid riskfyllda arbeten
  • Träd i spänning
  • Planering och rekognosering av arbetet
  • Upparbetning av träd och grenar som fallit över vägen
  • Kvistning och hantering av virke
  • Hjälpmedel, t.ex vinsch, linor och stångsåg
  • Riskbedömning och avspärrning

Förkunskapskrav

Följande gäller för motorsågsutbildning V:
  • Nivå V har motorsågskörkort A som förkunskapskrav.
  • Utökad specialkompetens och elsäkerhets­utbildningar krävs normalt om träd hänger över spänningsförande ledningar (ingår inte i denna utbildning).

Anmälan till kurs

Skicka in en intresseanmälan för motorsågskörkort V via formuläret på denna sida.
Din förfrågan är inte på något sätt bindande. Ange om du är intresserad av ett specifikt kursdatum, eller om du har andra önskemål.
Vi återkommer till dig med mer information och deltagarpris, eller offert vid större gruppbokningar.

Teoretiskt och praktiskt prov

Efter avslutad utbildning kommer du att genomföra både ett teoretiskt och praktiskt prov. Om du klarar tentamen godkänns du och får ett motorsågskörkort på den godkända nivån från Säker Skog.
Observera att omprov inte tillåts på samma dag. Om du har läs- och skrivsvårigheter, vänligen meddela oss så att du kan få teoriprovet muntligt istället.

Intresseanmälan för motorsågskörkort V

Aktuella kursdatum

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.

Samarbetspartners