Motorsågs­körkort för privatperson

Ta körkort för motorsåg som privatperson

Vad säger lagen?

Motorsågskörkort är sedan den 1 januari 2015 ett lagstadgat krav för de som arbetar yrkesmässigt med motorsåg. För att kraven ska uppfyllas ska man ha avlagt och godkänts i ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Det arbete som är reglerat i lagen, AFS 2012:1, innefattar allt det arbete som utförs med motorkedjesåg och röjsåg.
Olika typer av motorsågsarbete kräver dessutom olika klasser av motorsågskörkort – vid enkelt och grundläggande skogsarbete är ett A- eller B-körkort tillräckligt men om du ska arbeta med mer avancerade typer av motorsågsarbete krävs det oftast ett motorsågskörkort på högre nivå.

Kursinformation

  • Lär dig hantera motorsåg på säkert sätt
  • Teori och praktisk utbildning
  • 1-3 dagar beroende på kurs
  • Kontakta oss för offert
  • Utbildning hos oss eller hos dig

Förnyelse

Det är inget krav enligt lag att proven för motorsågskörkort ska göras om med jämna mellanrum, men enligt rekommendation från Arbetsmiljöverket borde proven göras om var femte år för att säkerställa fortsatt god kunskap och säkert utförande.

Om motorsågskörkort

Inom ramarna för de olika motorsågskurserna lär du dig en hel rad olika tekniker och färdigheter som du som privatperson kan ha nytta av varje gång du ska använda dig av en motorsåg. Bland annat behandlas vård och tillvaratagande av motorsågen, kunskap om motorsågens funktioner och delar så att du ska kunna avgöra om sågen är säker att använda samt olika arbets- och fällningstekniker inklusive olika fällningshjälpmedel.

Du lär dig också om hur du på bästa sätt arbetar för att avlasta kroppen och göra arbetet behagligare. I tillägg tar kurserna också upp den förhållning man bör ha till arbete med motorsåg, så att man som privatperson kan avgöra när ett jobb är för svårt eller komplicerat i förhållande till sin egen personliga kunskap och förmåga. Allt detta gör att även om motorsågskörkort endast är ett krav enligt lag för personer som brukar motorsågen i yrket så har man som privatperson många anledningar att också skaffa ett.

Kontakta oss om motorsågskort för privatperson

Alla motorsågskurser

Aktuella kursdatum för motorsågs­körkort

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.
Motorsågskörkort A-B
Motorsågskörkort E
Motorsågskörkort A-B
Motorsågskörkort A-B
Motorsågskörkort C