Motorsågs­körkort för privatperson

Med rätt körkort minskar risken för olyckor

Säker hantering av motorsåg vid privat bruk

Vi på Skogstekniska erbjuder flera kurser på olika nivåer för privat­personer som vill ta motorsågs­körkort.
Oavsett om du är nybörjare eller redan har erfarenhet av att använda en motorsåg, så har vi en kurs som passar dig. Med våra kurser kommer du att lära dig tekniker för att göra sågningen enklare och mer effektiv, samtidigt som du minskar risken för olyckor.
Vi erbjuder även kombinationskursen motorsågskörkort A+B

Snabbfakta

Checkmark Circle Certifiering Säker Skog
Kursupplägg Teori och praktik
Utbildningsmaterial Ingår i kursen
Omfattning 1-3 dagar beroende på kurs
Location Studieort Hos oss eller hos dig
Wallet Pris Kontakta oss för offert

Motorsåg A (1 dag)

Instegskurs för privatpersoner

En perfekt kurs för privatpersoner som vill lära sig att säkert använda en motorkedjesåg vid vanligt förekommande sågarbeten, t.ex vedkapning och sågning i rent trä. Utöver praktiska färdigheter täcker kursen även viktiga områden om motorsågens grundläggande funktioner, säkerhets­föreskrifter och skötsel.

Motorsåg B (2 dagar)

Trädfällning för privatpersoner

En utbildning riktad till personer med behov att använda motorsåg vid normalt skogsarbete. Här får du de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt utföra grundläggande träd­fällning, kvistning och kapning. För att delta i utbildningen krävs motorsågskörkort A.

Fler motorsågskurser

Om du är intresserad av fler körkort så tillhandahåller vi även följande kurser:

Anmälan till kurs

Skicka in en förfrågan om motorsågskörkort för privatperson via formuläret på denna sida.
Din förfrågan är inte på något sätt bindande. Skriv vilken kurs som du vill gå (eller rådfråga oss) och ange om du är intresserad av ett specifikt kursdatum, eller om du har andra önskemål.
Vi återkommer till dig med mer information och deltagarpris, eller offert vid större gruppbokningar.

Teoretiskt och praktiskt prov

Efter avslutad utbildning kommer du att genomföra både ett teoretiskt och praktiskt prov. Om du klarar tentamen godkänns du och får ett motorsågskörkort på den godkända nivån från Säker Skog.
Observera att omprov inte tillåts på samma dag. Om du har läs- och skrivsvårigheter, vänligen meddela oss så att du kan få teoriprovet muntligt istället.

Intresseanmälan

Aktuella kursdatum

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.

Vanliga frågor och svar

Motorsågskörkort är sedan den 1 januari 2015 ett lagstadgat krav för de som arbetar yrkesmässigt med motorsåg. För att kraven ska uppfyllas ska man ha avlagt och godkänts i ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Det arbete som är reglerat i lagen, AFS 2012:1, innefattar allt det arbete som utförs med motorkedjesåg och röjsåg. Personer som arbetar med motorsåg privat måste inte ha körkort, men det är alltid rekommenderat för att förebygga risker.
Det är inget krav enligt lag att proven för motorsågskörkort ska göras om med jämna mellanrum, men enligt rekommendation från Arbetsmiljöverket borde proven göras om var femte år för att säkerställa fortsatt god kunskap och säkert utförande.

Samarbetspartners