Yrkesvux

Utbildningar inom skog

Grundläggande skogsutbildning (300p)

En utbildning som ger dig behörighet till Yrkeshögskolan för skogsbrukstekniker, där du blir skogsmaskinförare eller arbetsledare och planerare. Läs mer.

Skogligt basår (800 p)

Denna utbildning ger kunskaper i skogsskötsel, motor och röjmotorsåg, terrängtransporter, virkestransport, virkeslära, biologi och företagsekonomi. Läs mer.