Yrkesvux

Skogliga vuxen- och gymnasieutbildningar

Grundläggande skogsutbildning

300 gymnasiepoäng

En utbildning som ger dig behörighet till Yrkeshögskolan för skogsbrukstekniker, där du blir skogsmaskinförare eller arbetsledare och planerare.

Maskinundervisningen inleds med körövningar med skotare och krankörning för att avslutas med fyra veckors praktisk körning i fält.

Skogligt basår

800 gymnasiepoäng

Denna utbildning ger kunskaper i skogsskötsel, motor och röjmotorsåg, terrängtransporter, virkestransport, virkeslära, biologi och företagsekonomi.

Efter avslutad utbildning har den studerande kompetens för att arbeta inom skogsvård eller som maskinförare samt att du även har de skogliga ämnen (se obligatoriska kurser) som ger behörighet för ansökan till skogsmästarutbildningen

Samarbets­partners