Skogsbruks­tekniker

Yrkeshögskola

Ansökningsinfo

Startar: 15 augusti, 2023
Ansök senast: 15 maj, 2023
Reservplats: Meddelas sista juli
Besked: 20 juli
Det finns en stor efterfrågan på skoglig personal och skogliga entreprenörer i Sverige. Skogsbruks­tekniker är en YH-utbildning som tagits fram i samverkan med skogsbruket i syfte att stärka den kompetens­utveckling som krävs för att bibehålla tillväxten i landet.
Efter avklarad examen finns mycket goda möjligheter att direkt få jobb som exempelvis skogsmaskin­förare, skogsbruks­planläggare, arbetsledare eller avverknings­planerare. Utbildningen passar även dig som vill driva eget skogsvårds eller avverknings­företag.
School Examen Yrkeshögskoles­examen
Speedometer Studietakt 100%, heltid
Diamond Omfattning 300 YH-poäng
People Antal platser 35 platser
Location Studieort Alfta eller Ljusdal
Chatbubbles Undervisningsspråk Svenska
Wallet Avgift Kostnadsfri
Checkmark Circle CSN-berättigad Ja
Bild tagen inifrån hytt av skogsmaskin

Behörighet

Förkunskapskrav

Du är behörig att antas till denna yrkeshögskole­utbildning om du har gymnasiebetyg samt har genomfört kurserna Skogs­skötsel 1, Motor & röjmotorsåg och Terräng­transporter.

Saknar du behörighet?

För dig som inte genomfört kurserna Skogs­skötsel 1, Motor & röjmotorsåg eller Terräng­transporter erbjuder vi en förberedande utbildning 3 veckor innan kursstart som ger dig alla kompletterande behörighetskrav. Läs mer här
150 av 300 YH-poäng är maskinkörning
Skogsmaskin i backe

Utbildningsprogram

Natur och miljökunskap - traktplanering 20p
Avverkningsteknik 35p
Ekonomi, entreprenörskap - Lagar och avtal 35p
Företagsledning - organisation - kommunikation 25p
LIA med inriktningar 75p
Service, underhåll och felsökning 20p
Skogsråvaror och sortiment 10p
Skogsskötsel 35p
Transportteknik 35p
Examensarbete 10p

9 av 10 får jobb direkt efter examen

Det råder idag en stor kompetensbrist inom skogsbranschen och flertal företag har mycket svårt att rekrytera. Prognosen över efterfrågan på arbetskraft kommer även att öka kommande år, bland annat på grund av pensionsavgångar.

Skogsbrukstekniker syftar till att ge breda praktiska och teoretiska kunskaper och möjlighet att arbeta med flertal skogliga yrken. Våra sökande elever får en hög relevans på arbetsmarknaden och 9 av 10 får jobb direkt efter slutförd examen.

Praktisk maskinkörning

Under de två första terminer kommer vi avverka praktiskt åt våra markvärdar Sveaskog och Stora Enso i både gallring och slutavverkning med moderna skogsmaskiner som leveras V.35 från maskintillverkarna. Träningen inför körning i skogen börjar i våra simulatorer som finns på plats i våra lokaler. Väljer man att under praktiken arbete med avverkning med skogsmaskin, får man totalt 30 veckors maskintid (150 YHp).

Få kunskaper att arbeta med hållbart skogsbruk

Under utbildning får du möjlighet att genom kurserna Natur och miljökunskap – traktplanering och skogsskötsel, utföra skogsbruksplanläggning i fält och detaljplanera inför avverkningar i både gallring och slutavverkning. Du kommer få möjlighet att komplettera ditt motorsågskörkort med nivå C för att arbete i skadad skog och problemträd för manuell nedtagning.

Vill du starta och driva eget företag?

Utbildningen ger dig förutsättningar till att starta och driva eget företag inom skogsvård och avverkning. Vi kommer gå igenom de ekonomiska förutsättningarna, räkna på att investera i skogsmaskiner. I kursen arbetsledning kommer ni leda det dagliga arbete med maskinella och motormanuella arbeten och handha kontakten med skogsbolagen i vår planering med studerandeavverkningarna.

LIA - Lärande i arbete med fri praktikplats

Är du osäker på vad du vill arbeta med? Praktisera olika skogliga yrken, du är inte låst till en praktikplats. LIA:n ger dig möjlighet att praktisera de kurser du läst under de två första terminerna. Du kan fritt välja var du önskar praktisera!

Skogsmaskins­utbildningar sedan 1991

Skogstekniska har levererat utbildningar inom skogsbruket i över 30 år och vi är ledande i Sverige på området. Från skogsutbildnings­centret med bas i Hälsingland erbjuds ett heltäckande utbud av Skogstekniska skogliga & industriella utbildningar med moderna utrustningar och kompetent personal.

Samarbets­partners

Vanliga frågor och svar

Det finns flertalet möjligheter till boende. I Alfta kan du söka boende via kommunens webbplats Ovanaker.se, Alfta Camping samt Alfta Gästgiveri (Hotell som erbjuder långtidsboende). Det går även söka boende i Bollnäs och Edsbyn (ligger cirka 2 mil bort), t.ex Bollnäs Vandrarhem och Hotell Edsbyn. Kontakta oss om du vill ha rådgivning om boende under kurstiden.
Samtliga får antagningsbesked och kallelse senast 20 juni. Kallelse meddelas senare om platser finns tillgängliga.
Inga termins eller årsavgifter. Studiematerial såsom böcker och pennor betalas privat.
18 år.
Utbildningen involverar 150 YH p praktiskt körning och ger dig mycket goda förutsättningar för att bli skogsmaskinförare.