Röjsågs­körkort

Röjsågs­utbildningar - För säker hantering av röjsåg

Röjsågsutbildningar

Röjsågskortet är till för dig som ska utföra vanligt skogsröjning, slyröjning och grästrimning. Kortet är indelat i tre olika delar (RA, RB och RT) – vi erbjuder alla röjsågsklasser samt även motorsågskörkort. Både praktisk och teoretisk utbildning sker här i Alfta alternativt ambulerande i landet efter överenskommelse.
Skogsbruket är den bransch som är särskilt drabbad av arbetsrelaterade skador. Röjsågs och särskilt motorsågsarbetare är utsatta. Syftet med röjsågskurserna är att minska arbetsolyckor som uppkommer vid röjningsarbete. Utbildningarna utfärdas enligt de krav som ställs av Säker Skog.

Kursinformation

  • Teori och praktisk utbildning
  • 1-3 dagar beroende på kurs
  • Offert
  • Hos oss eller hos dig

Teoretiska delar

Dom teoretiska delarna i utbildningen utförs i våra lokaler i Alfta, Hälsingland. Vid gruppbokningar där vi åker ut till er tillhandahålles utbildningslokaler av er.

Praktiska delar

Dom praktiska delarna av utbildningen utförs i skogen eller på några av våra utbildningsstationer i Hälsingland. Vid gruppbokningar där vi åker ut till er ansvarar ni för att en skog finns med möjlighet att utföra dom praktiska moment som utbildningen kräver.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial ingår i kursen och behålls efter utbildningen är avslutad. Registrering- och certifieringen registreras till Säker Skog.

Ta ett röjsågskort!

Alla röjsågskurser

Aktuella kursdatum för röjsågskörkort

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.
Röjsågskörkort RA-RB
Röjsågskörkort RA-RB