Motorsågs­körkort

Motorsågs­utbildningar - För säker hantering av motorsåg

Om motorsågs­körkort

I Sverige finns enligt lag ett utbildningskrav vid användning av motorsåg inom yrket. Om du eller dina anställa yrkesmässigt utövar arbete med en motorsåg krävs ett motorsågskörkort. Det finns flera olika körkortsklasser för motorsågskörkort och det gäller att ha korrekt utbildning för det arbete man utför.
I dom första kurserna (Motorsåg A och B) lär man sig hantera motorsåg på ett säkert sätt och grundläggande trädfällning.
Det finns även mer avancerade motorsågskurser, som exempelvis Motorsåg C – Trädfällning avancerad eller Motorsåg D – Röjning och fällning vid ledningsgator och järnvägar.

Kursinformation

  • Teori och praktisk utbildning
  • 1-3 dagar beroende på kurs
  • Kontakta oss för offert
  • Utbildning hos oss eller hos dig

Om oss

Vi på Skogstekniska erbjuder utbildning för motorsågs­körkort året runt. Flera av våra utbildningar körs löpande men vi har även möjlighet att skräddarsy kurser vid gruppbokningar och även ta utbildningen till er.

Ta ett motorsågskörkort!

Alla motorsågskurser

Aktuella kursdatum för motorsågs­körkort

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.
Motorsågskörkort A-B
Motorsågskörkort E
Motorsågskörkort A-B
Motorsågskörkort A-B
Motorsågskörkort C

Vanliga frågor och svar

Ålder bör vara 18 år, men det går att ta motorsågsutbildning redan vid 16 år förutsatt att man är fysiskt och psykiskt mogen. För att arbeta ensam med motorsåg måste man vara 18 år.
Sedan den 1:a januari 2015 kan du få 10 000 kr i böter om du arbetar med motorsåg inom yrket utan motorsågskörkort.