Motorsågskörkort

  • Ta motorsågskörkort
  • Grundläggande kurser
  • Avancerade kurser
  • 1-3 kursdagar
  • Säker Skog-certifiering
  • Kurser i hela landet

Säkrare skogsarbete med rätt motorsågskörkort

Motorsågskörkort är ett obligatoriskt utbildnings­krav i olika nivåer för dig som arbetar med motorsåg yrkesmässigt eller på annans mark. Varje utbildnings­nivå är utformad för att minska risken för olyckor vid specifika arbetsmoment.
Genom att inneha rätt motorsågs­körkort kommer du att förvärva de kunskaper och färdigheter som krävs för att säkert och korrekt utföra ditt arbete.
Vi på Skogstekniska erbjuder ett heltäckande utbud av motorsågs­körkort för alla tänkbara kompetens­behov året runt. Vi har möjlighet att skräddarsy kurser vid gruppbokningar och kan även ta utbildningen till er.
Vi erbjuder även anpassade utbildnings­paket för större grupper, kommuner, etc.

Alla motorsågs­körkort

Motorsågskörkort A
Grundkurs
1 dag
Motorsågskörkort B
trädfällning
2 dagar
Motorsågskörkort AB
Kombinationskurs
3 dagar
Motorsågskörkort C
Avancerad trädfällning
3 dagar
Motorsågskörkort S
Skadade träd
1 dag
Motorsågskörkort D
Linjearbete
1 dag
Motorsågskörkort E
Skylift
1 dag
Motorsågskörkort E-bygg
Byggarbeten
1 dag
Motorsågskörkort V
Väghållning
1 dag

Anmälan till motorsågs­utbildning

Skicka in en intresseanmälan för motorsågs­körkort via formuläret på denna sida.
Din förfrågan är inte på något sätt bindande. Ange om du är intresserad av ett specifikt kursdatum, eller om du har andra önskemål.
Vi återkommer till dig med mer information och deltagarpris, eller offert vid större gruppbokningar.

Teoretiskt och praktiskt prov

Efter avslutad utbildning kommer du att genomföra både ett teoretiskt och praktiskt prov. Om du klarar tentamen godkänns du och får ett motorsågskörkort på den godkända nivån från Säker Skog.
Observera att omprov inte tillåts på samma dag. Om du har läs- och skrivsvårigheter, vänligen meddela oss så att du kan få teoriprovet muntligt istället.

Intresseanmälan

Aktuella kursdatum

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra datum för våra motorsågs­kurser.

Vanliga frågor och svar

Åldern bör vara 18 år, men det går att ta motorsågs­körkort redan vid 16 år förutsatt att man är fysiskt och psykiskt mogen. För att arbeta ensam med motorsåg måste man vara 18 år.
Sedan den 1:a januari 2015 kan du få 10 000 kr i böter om du arbetar med motorsåg inom yrket utan motorsågs­körkort.