ESA Röjning

Utbildning inom elsäkerhet

ESA Röj

ESA Röj vänder sig till dig som arbetar med att leda eller utföra manuell röjning kring kraftledningar med röjsåg eller motorsåg. Kursen ger dig kompetenser för att förebygga el-fara vid ovan nämnda arbeten
Den som arbetar där det finns elektrisk fara skall i enlighet med arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrifter ha utbildning och kunskaper om de konsekvenser av faran, samt de säkerhetsåtgärder som är motiverade för arbetsuppgiften.
Målgrupp är personal som utför, planerar eller leder underhållsröjning och besiktningar av ledningsgator.

Kursinformation

  • Inga förkunskaper
  • Instruktörsledd utbildning
  • 1 dags utbildning
  • 3 års giltighetstid
  • Pris på förfrågan

Följande tas upp i ESA RÖJ

  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter
  • ESA - Röj
  • Faran med el
  • Praktiska exempel och diskussioner

Utbildningen avslutas med teoretiskt prov. Vid godkänd tentamen erhåller du ESA röj certifikat som är giltigt i 3 år

ESA utbildningar bedrivs i samarbete med ”High Voltage Security”, som är av Energibolagen godkänd utbildningssamordnare.

Kontakta oss

Bilder från kursen

Aktuella kursdatum för ESA

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.
ESA - Röjning
ESA - Röjning