ESA Instruerad

Utbildning inom elsäkerhet

ESA Instruerad

ESA Instruerad vänder sig till personal som ska genomföra icke elektriskt arbete kring elektriska anläggningar. Arbete kan vara exempelvis röjning vid transformator, breddning med maskin av kraftledningsgata, byggnadsarbete, städning.
Efter avslutad kurs ska du som deltagare ha kännedom om de faror som är förknippat med din arbetsplats och av elfackkunnig person skriva på blanketten gällande tillträde innan arbete påbörjas.
Målgrupp är personal som utför icke elektriskt arbete i anslutning till elektriska anläggningar.

Kursinformation

 • Inga förkunskaper krävs.
 • Instruktörsledd utbildning.
 • 1 dags utbildning
 • 3 års giltighetstid
 • Pris på förfrågan

Följande tas upp i ESA instruerad

 • Riskhantering
 • Säkerhetsavstånd
 • Funktioner
 • Kommunikation
 • Elfara
 • Elfara vid spänningsförande ledningar
 • Ansvar enligt lagen
 • Ansvarsfördelning i entreprenaden

ESA utbildningar bedrivs i samarbete med ”High Voltage Security”, som är av Energibolagen godkänd utbildningssamordnare

Kontakta oss

Aktuella kursdatum för ESA

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.