Servicetekniker

Skogsmaskinsmekaniker - Yrkeshögskola

Kostnadsfri och CSN-berättigad För dig som vill bli skogsmaskinsmekaniker, alternativt entreprenads- och jordbruksmaskinsmekaniker i verkstad och ute i fält.

Omfattning

300 p. varav 70 p. Lärande i Arbete

Sista ansökningsdag

15 maj

Besked

20 juni

Utbildningsstart

Vecka 33

Studieort

Alfta

CSN-berättigad

Ja

Språk

Svenska

Studietakt

100%

Studerandeavgift

Nej

Reservplatser

Får meddelande i början av juli

Förkunskaper

Körkort B och gymnasialutbildning
🌲 Planerad start för servicetekniker är hösten 2024 🌲

Om utbildningen

Att bli Servicetekniker syftar till att ge goda praktiska och teoretiska kunskaper med ett högt tekniskt innehåll.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att kunna arbeta som servicetekniker mot skogsmaskiner alternativt entreprenads och jordbruksmaskiner i verkstad och ute i fält.

Skogstekniska i Alfta erbjuder YH-utbildningen Servicetekniker. Totalt finns 20 platser i Alfta.

Skogen är en framtidsbransch där ökade efterfrågan på vår svenska skog kräver mer maskinresurser. Servicetekniker ger dig en komplett utbildning för att komma in i arbetslivet. Behovet av servicepersonal ökar i takt men den expandering skogsbruket står inför. Näringslivet är i behov av kunniga medarbetare.

Ingående kurser

Kurs Poäng
Elsystem och Elektronik 35
Företagsekonomi 25
Hydraulik 40
LIA (Lärande i arbete) 80
Praktisk maskinkörning 15
Reparationer - Service - Underhåll 40
Sammanfogningsteknik och material 20
Styr- och mätsystem 25
Truck och travers 10
Examensarbete 10

Skogsmaskinsutbildningar sedan 1991

Skogstekniska har levererat utbildningar inom skogsbruket i snart 30 år och vi är ledande i Sverige på området. Från skogsutbildningscentret med bas i Hälsingland erbjuds ett heltäckande utbud av SKOGSTEKNISKA™ skogliga & industriella utbildningar med moderna utrustningar och kompetent personal.

Termin 1–2

Under de två första terminerna kommer vi att arbete både praktiskt ute i fält och inne i våra verkstadshallar, med vår maskinpark. Våra maskiner är ofta ute i fält på avverkningsuppdrag vilket göra att service och felsökning ordineras efter beställning för att göra utbildningen verklighetsbaserad.

Surfplatan - Det moderna verktyget

Surfplatan är idag det moderna felsökningsverktyget. I ett mycket komplext system för både hydraulik och styrsystem, där komponenterna ibland behöver felsökas och bytas ut används handdataorena för felsökning i maskineriernas egna program. Detta ger dig en god teoretisk och praktisk bakgrund inför ditt kommande arbete som servicetekniker.

Praktisk maskinkörning

Under utbildningen kommer ni att under tre veckor få praktiskt köra skogsmaskin ute i fält under en avverkning. Under maskinkörnings delen skall få en förståelse i vilka terrängförhållande skogsmaskinerna arbetar i och hur deras tekniska förmåga och utnyttjandegrad används.

LIA - Lärande i arbete

LIA:n är 80 p vilket motsvara 16 veckor och genomförs den tredje och sista terminen. Under LIA-perioden kommer du att praktisera ute i fält hos maskintillverkarna och utöka din kunskap med en lång LIA-period. LIA:n genomförs där du önskar.

Frågor och svar

Det finns flertalet möjligheter till boende. I Alfta kan du söka boende via kommunens webbplats Ovanaker.se, Alfta Camping samt Alfta Gästgiveri (Hotell som erbjuder långtidsboende). Det går även söka boende i Bollnäs och Edsbyn (ligger cirka 2 mil bort), t.ex Bollnäs Vandrarhem och Hotell Edsbyn. Kontakta oss om du vill ha rådgivning om boende under kurstiden.

Samtliga får antagningsbesked och kallelse senast 20 juni. Kallelse meddelas senare om platser finns tillgängliga.

Inga termins eller årsavgifter. Studiematerial såsom böcker och pennor betalas privat.

18 år.

Företag bakom utbildningen

  • John Deere Forestry AB
  • Komatsu Forest
  • Eco Log Sweden AB
  • Staffare AB
  • Ponsse AB