Skogsskötsel

Kort YH-utbildning

Ansökningsinfo

Startar: 27:e februari, 2023
Ansök senast: 2023-02-05
Besked: 2023-02-10
Avslutas: 14:e April 2023
Kursen kommer ge dig fördjupade kunskaper föra att yrkesmässigt kunna välja, planlägga, genomföra samt följa upp olika skogsskötselåtgärder.
Kursen ge specialiserade kunskaper och insikter för att analysera åtgärderna i förhållande till skogsvårdslagens krav och riktlinjer, ståndortens förutsättningar och ekonomiska krav i upprättandet av gröna skogsbruksplaner.
I kursen har du möjlighet att ta motorsågskörkort nivå C.
School Examen IG, G, VG
Speedometer Studietakt 100%, heltid
Diamond Omfattning 35 YH-poäng
People Antal platser 6 platser
Location Studieort Alfta eller Ljusdal
Chatbubbles Undervisningsspråk Svenska
Wallet Avgift Kostnadsfri
Checkmark Circle CSN-berättigad Ja

Förkunskapskrav

Du är behörig att antas till denna kurs på yrkeshögskolan om du har gymnasiebetyg samt har genomfört följande kurser:
  • Skogsskötsel 1
  • Motor och röjmotorsåg
  • Terrängtransporter

Kursinnehåll

  • Genomgång av och övningar i skogsuppskattning.
  • Genomgång av och övningar i upprättande av skogsbruksplan.
  • Genomgång av och övningar i kunskaper i att använda motormanuella redskap.

Kursmål

  • Välja rätt skogsskötselmodell för aktuell fastighet.
  • Kunna upprätta och ajourhålla en skogsbruksplan.
  • Förstå och kritiskt granska en skogsbruksplan.
  • Avgöra när det är lämpligt att sätta in motormanuella redskap.

Samarbets­partners