Natur och miljökunskap – traktplanering

Kort YH-utbildning

Ansökningsinfo

Startar: 17:e April, 2023
Ansök senast: 2023-03-25
Besked: 2023-04-11
Avslutas: 19:e Maj, 2023
Kursen skall ge fördjupade kunskaper om skogen som ekosystem och insikt i konsekvenser av människans verksamhet i naturen, samt ger kunskap om vikten av biologisk mångfald i skogen.
Kursen skall också ge fördjupade färdigheter i att bedöma och ta hänsyn till natur och kulturmiljövärden i skogsbruket i enlighet med branschens certifieringskrav.
School Examen IG, G, VG
Speedometer Studietakt 100%, heltid
Diamond Omfattning 20 YH-poäng
People Antal platser 6 platser
Location Studieort Alfta eller Ljusdal
Chatbubbles Undervisningsspråk Svenska
Wallet Avgift Kostnadsfri
Checkmark Circle CSN-berättigad Ja

Förkunskapskrav

Du är behörig att antas till denna kurs på yrkeshögskolan om du har gymnasiebetyg samt har genomfört följande kurser:
  • Skogsskötsel 1
  • Motor och röjmotorsåg
  • Terrängtransporter

Kursinnehåll

  • Genomgång av och övningar i traktplanering.
  • Genomgång av och övningar i vatten och markvård.
  • Genomgång av och övningar i hållbart skogsbruk.

Kursmål

  • Utföra en naturvärdesbedömning på aktuell avverkningstrakt.
  • Utföra planering av en avverkning i gallring och slutavverkning med hänsyn tagen till mark, vatten, naturhänsyn och kulturmiljövård.
  • Förstå innebörden av den svenska modellen för ett långsiktigt hållbart skogsbruk.
  • Förstå innebörden av gällande lagar och certifieringar för skogsbruket.

Samarbets­partners