PEFC / FSC-kurser

Uppfyll kraven i PEFC / FSC-certifering

Om PEFC/FSC

PEFC/FSC är två skogscertifieringar som bl.a syftar till att skapa en skogsproduktion som ger ekonomisk avkastning, biologisk mångfald samtidigt som att värna om kulturmiljön. För att bli PEFC/FSC-certifierad krävs det att erhålla dom kompetenskrav som certifieringarna och den svenska lagstiftningen kräver.
Skogstekniska erbjuder flera av dom grundutbildningar som krävs för att bli PEFC / FSC-certifierad.
Utbildningarna utförs enligt riktlinjerna för Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN).

Kursinformation

  • Utbildningar i våra lokaler eller hos er
  • 1-2 dagar beroende på kurs
  • Repetitionskurs skall genomföras vart 5:e år
  • Offert baserat på omfattning

Utbud av grundutbildningar

  • Heta Arbeten
  • HLR – Hjärt- och lungräddning
  • ADR 1.3 / Bilaga S
  • Miljöhänsyn – Natur och kulturmiljövård (Grönt Kort i Skogen)

Skräddarsy din utbildning

Vi har möjlighet att skräddarsy utbildningspaket med flera eller alla av dessa utbildningar för att nå kompetenskraven för PEFC/FSC.

Om PEFC

PEFC skogsbrukscertifiering har en målsättning att utveckla ett uthålligt skogsbruk. Med god balans runt, produktion, miljö samt sociala och kulturella intressen i skogsbruket.

Om FSC

FSC står för Forest Stewardship Council. Det är ett oberoende och en internationell medlemsorganisation som arbetar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande samt ett ekonomiskt livskraftigt bruk av de skogar som finns runt om i världen, genom sitt certifieringssystem FSC.

Kontakta oss!

Alla PEFC / FSC-kurser

Aktuella datum för PEFC / FSC-kurser

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Grundkurs
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Grundkurs
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
Natur- och kulturhänsyn - Röjning
Natur- och kulturhänsyn - Markberedning
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Grundkurs
HLR
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
HLR
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
HLR
HLR
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
HLR
HLR
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
HLR
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Grundkurs
HLR
HLR