Motorsågskörkort C

Hem » Utbildningar » Motorsagskorkort » Klass c

Upplägg

Teori och praktisk utbildning

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial ingår i kursen och behålls efter utbildningen är avslutad. Registrering- och certifieringen registreras till Säker Skog.

Utbildningsort

Hos oss eller hos dig

Omfattning

3 dagar

Kostnad

Kontakta oss för offert
0271 12222
Telefontid: 07:30-17:00
Mån-Fre

Intresseanmälan


Genom att använda detta kontaktformulär samtycker du att vi lagrar och hanterar dina personuppgifter enligt Skogstekniskas personuppgiftspolicy.

Frågor och svar

Utöver motorsåg C så erbjuder vi motorsåg A, B, S, D, E, F, I och V.

Motorsågskörkort Klass C – Avancerad trädfällning

Syfte och mål med utbildningen

Motorsågsutbildning på nivå C har som mål och syfte att komplettera den kunskap som tillgodogjorts på nivå A och nivå B. För att ta motorsåg C krävs minst 80 timmar användning av motorsåg. Klass C ger utbildningstagaren den kunskap och de färdigheter som är nödvändiga för att på ett säkert sätt kunna utföra arbeten inom ramarna för skogsarbete som är svårt och riskfyllt. Detta inkluderar fällning av svåra träd, nertagning av träd som är svårt fastfällda samt tillvaratagande av vindfällda träd.

Anmälan till kurs

Skicka in en intresseanmälan (ej bindande) så kontaktar vi er med mer information. Vi har även möjlighet att erbjuda kombinerad A+B utbildning. Offert ges vid större gruppbokningar.

Följande tas upp i motorsågskursen på nivå C:

  • Nödvändig praktiskt och teoretisk kunskap för att på ett säkert sätt kunna använda diverse fällhjälpmedel, så som till exempelvinsch, fällriktare och kilar i olika bredd samt i flera lager.
  • Kunskap och tillvägagångssätt som gör det möjligt att på ett säkert vis kunna kvista, fälla och kapa trädstammar samt grenar i spänn.
  • Färdigheter och kunskap som innefattar att kunna rekognosera, planera samt röja upp och tillvarata fastfällda träd samt träd som blivit skadade vid snöbrott och vindfällning. Detta så att utbildningstagaren ska kunna göra det med god kontroll och säkerhet samt kunna avgöra vad som inte är möjligt eller passande att göra med motorsåg och tillgängliga arbetsmetoder. Notera att större uppröjningsarbeten av skog som blivit fälld av storm kräver kompletterande utbildning som utvecklar kunskapen om metoder och utrustning.
  • Den kunskap som krävs för att undersöka, planera och med säkerhet och kontroll utföra trädfällning av ”svåra” träd. I tillägg får utbildningstagaren också kunskap om hur man ökar säkerheten genom att använda rätt fällmetod och –redskap samt hur man sörjer för att känsliga fällningar, vid till exempel vägar, ledningar och hus, görs på ett säkert sätt.

Kommande kurser

2022-01-11
Motorsåg A-B Kurslängd: 3 dagar - Plats: Örsundsbro
2022-01-26
Motorsåg A-B Kurslängd: 3 dagar - Plats: Alfta
2022-02-08
Motorsåg C Kurslängd: 3 dagar - Plats: Alfta
2022-02-25
Motorsåg E Skylift Kurslängd: 2 dag - Plats: Alfta
2022-03-01
Motorsåg A-B Kurslängd: 3 dagar - Plats: Örsundsbro
2022-03-09
Motorsåg A-B Kurslängd: 3 dagar - Plats: Alfta
2022-03-23
Motorsåg A-B Kurslängd: 3 dagar - Plats: Alfta
2022-03-30
Röjsåg Nivå RA-RB Kurslängd: 3 dagar - Plats: Alfta
2022-04-05
Motorsåg C Kurslängd: 3 dagar - Plats: Alfta