Naturbruk - Skogsvård

Arbetsmarknadsutbildning

Om utbildningen

Inom den svenska skogssektorn råder för närvarande en omfattande efterfrågan på kvalificerad arbets­kraft som har specialisering inom skogsvård.
Utbildnings­programmet Naturbruk - Skogsvård, som förvaltas av Arbets­förmedlingen, utgör en möjlighet för dig att aktivt bidra till att stärka tillväxten inom skogs­branschen och samtidigt etablera de nödvändiga förutsättningarna för ett långsiktigt och hållbart skogsbruk.

Ansökningsinfo

Startar: Efter avrop av Arbetsförmedlingen
Ansökan: Genom din lokala Arbetsförmedling

Snabbfakta

School Examen Yrkesdiplom
Speedometer Studietakt 100%
Diamond Omfattning 16 veckor
People Antal platser 15/utbildningstillfälle
Location Studieort Region mitt
Chatbubbles Undervisningsspråk Svenska
Wallet Avgift Kostnadsfri
Checkmark Circle Studiefinansiering Genom Arbetsförmedlingen

Behörighet

Utbildningen är öppen för alla som är inskrivna på Arbets­förmedlingen.

Förberedande utbildning

Test- och kartläggning genomförs inledningsvis under 5 dagar.

Möjligheter efter utbildning

Efter avslutad utbildning öppnar sig betydande möjligheter till anställning inom skogs­vården, där du kan arbeta som plantör, röjare eller manuell­huggare med motorsåg.

Dessutom ger utbildningen dig en plattform för att fortsätta din skogliga karriär och möjliggör vidare ansökan till andra avancerade skogliga utbildnings­program, såsom exempelvis Skogsbrukstekniker.

Inriktningsmoduler

Introduktion inom svenskt skogsbruk 5 dagar
Att vara anställd 1 dag
Röjningens grunder 5 dagar
Natur- och kulturhänsyn - Röjning 7 dagar
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning 10 dagar
Plantering 5 dagar
Röjsågskörkort RA-RB 10 dagar
Motorsågskörkort A-B 9 dagar
Hjärt-och lungräddning 1 dag
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) 20 dagar

Praktiska moment

Under utbildningen kommer du att arbeta praktiskt ute i fält och träna på sly­röjning, ungskogs­röjning, träd­fällning med motorsåg och plantering. Vi kommer också ge er de färdigheter och kompetenser i hur man hanterar både natur- och kulturmiljöer i enlighet med branschens riktlinjer.

APL – Arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningen avslutas med en 20 dagars APL – period. Under APL perioden kommer ni vara ute med entreprenörer eller skogs­bolag och praktisera de kurser du läst under utbildningen. Du kan fritt välja var du önskar praktisera. Skulle du inte hitta en APL–plats kommer vi hjälp er.

Studiefinansiering

Utbildningen Naturbruk Skogsvård är kostnadsfri. Din personliga ersättning från Arbets­förmedlingen beräknas utifrån din tidigare inkomst. I Utbildningen Naturbruk Skogsvård kan man inte och du behöver inte ta lån från CSN. För mer information, kontakta din lokala handläggare på Arbetsförmedlingen.

Fler bilder

Vanliga frågor och svar

Det är möjligt att du kan behöva boende beroende på utbildningsort. För mer information, kontakta din lokala handläggare på Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen avropar utbildning, efter avrop tar de ca 6 veckor innan utbildningen startar. Besked om antagning ges ca 1 vecka innan kursstart och det är arbetsförmedlingen som ger ditt antagningsbesked.
Utbildningen har inga termins- eller årsavgifter utan finansieras av arbetsförmedlingen. All form av skyddsutrustning och studiematerial tillhandahålls av utbildningsanordnaren.
Ja, åldersgränsen är 18 år.