Aktuella kursdatum

Alla våra kommande kursdatum

Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Grundkurs
Motorsågskörkort A-B
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
HLR
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Grundkurs
HLR
Natur- och kulturhänsyn - Röjning
Motorsågskörkort C
Natur- och kulturhänsyn - Dikesrensning & Skyddsrensning
Natur- och kulturhänsyn - Skogsbruksplanläggning
Motorsågskörkort A-B
HLR
ADR 1.3 Bilaga S
Skylift och Saxlift
Motorsågskörkort E
Röjsågskörkort RA-RB