Skogligt basår

Yrkesvux

Om utbildningen

Vår utbildning syftar till att ge grundläggande kunskaper i skogsskötsel, det sker i form av både praktiska och teoretiska undervisningsformer. Vår målsättning är att förlägga undervisning ute i naturen så långt det är möjligt.
Vi jobbar praktiskt med röjsåg och motorsåg, du ges möjlighet att ta både röjsågs- och motorsågskörkort i klasserna A och B. Maskinundervisningen inleds med körövningar med skotare och krankörning för att avslutas med fyra veckors praktisk körning i fält.

Ansökningsinfo

Startar: Januari, 2025
Ansök senast: 15:e dec, 2024
Reservplats: Meddelas 1:a jan, 2025

Snabbfakta

Speedometer Studietakt 100%
Diamond Omfattning 800 gymnasiepoäng
People Antal platser 16 platser
Location Studieort Alfta
Chatbubbles Undervisningsspråk Svenska
Wallet Avgift Kostnadsfri
Checkmark Circle CSN-berättigad Ja

Obligatoriska kurser

Motor och röjmotorsåg 1 100p
Terrängtransporter 100p
Virkestransport med skotare 100p
Virkeslära 100p
Markens och växternas biologi 100p
Skogsskötsel 1 100p
Skogsskötsel 2 100p
Företagsekonomi 1 100p

Behörighet

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper som krävs för denna utbildning.

Studiefinansiering

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN, för mer information kontakta studievägledaren på din hemort eller www.csn.se

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning har den studerande kompetens för att arbeta inom skogsvård eller som maskinförare samt att du även har de skogliga ämnen (se obligatoriska kurser) som ger behörighet för ansökan till skogsmästar­utbildningen.

Samarbetspartners