Motorsågskörkort A

Hem » Utbildningar » Motorsagskorkort » Klass a

Upplägg

Teori och praktisk utbildning

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial ingår i kursen och behålls efter utbildningen är avslutad. Registrering- och certifieringen registreras till Säker Skog.

Utbildningsort

Hos oss eller hos dig

Omfattning

1 dag

Kostnad

Kontakta oss för offert
0271 12222
Telefontid: 07:30-17:00
Mån-Fre

Intresseanmälan


Genom att använda detta kontaktformulär samtycker du att vi lagrar och hanterar dina personuppgifter enligt Skogstekniskas personuppgiftspolicy.

Frågor och svar

Utöver motorsåg A så erbjuder vi motorsåg B, C, S, D, E, F, I och V.

Motorsågskörkort Klass A – Motorsågning

Syfte och mål med utbildningen

Utbildningen som ges för motorsågskörkort A har som mål att ge utbildningstagaren den kunskap och de färdigheter som är nödvändiga för att på ett säkert sätt ska kunna utföra olika grundläggande arbeten med en kedjemotorsåg.

Dessa arbeten inkluderar bland annat kapning av ved och sågning i rent trä vid byggarbeten. Notera att fällning av träd och kapning av träddelar i spänn inte täcks i kurs för motorsågskörkort klass A.

Följande tas upp i motorsågskursen på nivå A:

  • Genomgång av rätt säkerhetsutrustning
  • Färdigheter för att starta och säkert hantera motorsågen.
  • Praktisk kunskap om daglig vård av motorsågen, vilket inkluderar filning av sågkedjan.
  • Kännedom och kunskap om de kontroller som krävs för att praktiskt kunna säkerställa att sågen och skyddsutrustningen fungerar på ett säkert och korrekt sätt och på så vis kunna minimera riskerna.
  • Kunskap om förhållning till säkert arbete och om hur olämpliga arbeten (bristande kunskap eller färdigheter för det aktuella arbetet, vilket gör dem osäkra) kan undvikas eller stoppas.
  • Information om de säkerhetsbestämmelser som idag gäller samt de risker som användning av motorsågen, enligt beskrivningen ovan, medför – bland annat med hjälp av relevanta delar i sammanfattning av AFS 2012:01.
  • Kunskap om att praktiskt kunna utföra kontrollerad sågning med dragande och skjutande kedja. Dessutom tar kursen upp tekniker för instick, olika sätt att använda kroppen för att avlasta och ge sågen stötta samt metoder för vedkapning.

Kommande motorsågskurser

2022-01-11
Motorsåg A-B Kurslängd: 3 dagar - Plats: Örsundsbro
2022-01-26
Motorsåg A-B Kurslängd: 3 dagar - Plats: Alfta
2022-02-08
Motorsåg C Kurslängd: 3 dagar - Plats: Alfta
2022-02-25
Motorsåg E Skylift Kurslängd: 2 dag - Plats: Alfta
2022-03-01
Motorsåg A-B Kurslängd: 3 dagar - Plats: Örsundsbro
2022-03-09
Motorsåg A-B Kurslängd: 3 dagar - Plats: Alfta
2022-03-23
Motorsåg A-B Kurslängd: 3 dagar - Plats: Alfta
2022-03-30
Röjsåg Nivå RA-RB Kurslängd: 3 dagar - Plats: Alfta
2022-04-05
Motorsåg C Kurslängd: 3 dagar - Plats: Alfta