Röjsågs­körkort RT

Röjsågskort Nivå RT – Trimmer

Utbildning i röjsågs­körkort RT

Utbildningen syftar till att ge dig som kursdeltagare grundläggande behörighet i hantering och användning och röjmotorsåg med skärande platsverktyg.
Har du nivå RA är du behörig att använda ovan nämnda skärande platsverktyg. RT vänder sig främst till sommarjobbande ungdomar.

Kursinformation

 • Teori och praktisk utbildning
 • 1 dag
 • Utbildningsmaterial ingår i kursen och behålls efter utbildningen är avslutad
 • Registrering- och certifieringen registreras till Säker Skog
 • Offert baserat på omfattning
 • Utbildning hos dig eller hos oss

Följande tas upp i Röjsåg RT:

 • Säkerhetsbestämmelser
 • Inställningar av sele och såg
 • Skyddsutrustning
 • Daglig skötsel
 • Praktiks körning med röjsågstrimmern
 • Arbetsmetodik

Utbildningen avslutats med ett teoretiskt och praktiskt prov. Vid godkänd tentamen erhåller du röjsågskörkort för godkänd nivå genom Säker Skog. Omprov får ej göras samma dag. Har du läs och skrivsvårigheter meddela oss detta så får ni teoriprovet muntlig.

Kontakta oss

Aktuella kursdatum för röjsåg RT

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.