Röjning / Förröjning

Kurs i Natur- och kulturhänsyn

Utbildning i röjning / förröjning

Kursen är avsedd för personal som utför eller leder röjning och förröjning. Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn – Röjning/Förröjning, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFC:s krav.
Utbildningen genomförs till största del i fält och slutprov genomförs på SYNs utbildningsportal efter avslutad kurs. Utbildningen ska genomföras som en utbildning i fält.

Kursinformation

 • Kursen genomförs ute i fält
 • 1 dags utbildning
 • Kursen är avsedd för personal som utför eller leder röjning och förröjning
 • Kontakta oss för deltagarpris eller offert för större grupper

Förkunskapskrav

Skötselskolans webbutbildningar för Röjning, Förröjning, Miljöhänsyn Grunder Skogsvård och Att vara anställd. Kan skickas ut av oss.

Följande tas upp i NKM – röjning/förröjning

Målbilder kopplade till:

 • Följande ska exemplifieras/beskrivas i fält
 • Trädarter inom området
 • Trädarternas betydelse för produktion respektive biologisk mångfald
 • Skyddsutrustning och säkerhetsarbete. Obligatoriskt
 • Beskrivning i fält av målbilder som berör röjning respektive förröjning
 • Detta ska inkluderas:
 • Praktisk tillämpning i natur- och kulturhänsyn vid röjning (Se rubriker i skötselskolan/röjning) samt röjning med hänsyn till rekreation och friluftsliv
 • Praktisk tillämpning i natur- och kulturhänsyn vid förröjning (Se rubriker i skötselskolan/förröjning)

Kontakta oss

Aktuella kursdatum för röjning och förröjning

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.