Natur- och kulturhänsyn Röjning / Förröjning

Om utbildningen

Specifika kunskaper om hur hänsyn ska tas till natur-, kultur- och sociala miljöer krävs för att utföra ungskogs­röjning och förröjnings­arbeten enligt Svenska PEFC:s Entreprenörs­standard.
Denna utbildning ger dig kompetenskraven som PEFC ställer för de som planerar, leder och praktiskt genomför röjning­arbeten.
Ett kompetensbevis i röjning/­förröjning utfärdas efter godkänt test som gäller i 5 år. Förnyelse­utbildning ska genomföras vart femte år för att du ska upprätthålla din kompetens.
Slutprov genomförs i SYNs utbildningsportal efter avslutad kurs.

Snabbfakta

Checkmark Circle Certifiering SYN, 5 år
Kursupplägg Ute i fält
Omfattning 1 dag
Utbildningsmaterial Ingår i kursen
Location Studieort Hos oss eller hos dig
Wallet Pris Kontakta oss

Kursinnehåll

Utbildningen inkluderar följande delar:
 • Trädarter inom området
 • Trädarternas betydelse för produktion respektive biologisk mångfald
 • Skyddsutrustning och säkerhetsarbete
 • Beskrivning i fält av målbilder som berör röjning respektive förröjning
 • Praktisk tillämpning i natur- och kulturhänsyn vid röjning
 • Praktisk tillämpning i natur- och kulturhänsyn vid förröjning
 • Röjning med hänsyn till rekreation och friluftsliv

Målgrupp

Kursen är avsedd för personal som utför eller leder röjning och förröjning.

Förkunskapskrav

Följande webbutbildningar från Skötselskolan:
 • Röjning
 • Förröjning
 • Att vara anställd
 • Miljöhänsyn Grunder Skogsvård

Anmälan till kurs

Skicka in en intresseanmälan för Natur och kulturhänsyn - Röjning/­Förröjning via formuläret på denna sida.
Din förfrågan är inte på något sätt bindande. Ange om du är intresserad av ett specifikt kursdatum, eller om du har andra önskemål.
Vi återkommer till dig med mer information och deltagarpris, eller offert vid större gruppbokningar.

Intresseanmälan

Aktuella kursdatum

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.