Natur- och kulturhänsyn Skogsbruks­planläggning - Förnyelse

Om utbildningen

Framtagning av skogsbruks­planer kräver enligt Svenska PEFC:s Entreprenörs­standard att du löpande uppdaterar dina kunskaper inom miljöhänsyn vart 5:e år för att behålla din certifiering.
Förnyelse­utbildning i skogsbruks­planläggning inriktas på nyheter kopplat till den teoretisk delen, exempelvis inom lagar, standarder, teknik och liknande. Kursen är även särskilt inriktad på kalibrerings­övningar inom naturvärdes­bedömning (framtagning av skogs­bruksplan utgår).
Kursen avslutas med ett prov, där du efter godkänt test får ett uppdaterat kompetensbevis som gäller i ytterligare 5 år.
Förnyelse­utbildning i skogsbruksplan­läggning

Snabbfakta

Checkmark Circle Certifiering SYN, 5 år
Kursupplägg Kursen genomförs ute i fält
Omfattning 1 dag
Utbildningsmaterial Ingår i kursen
Location Studieort Hos oss eller hos dig
Wallet Pris Kontakta oss

Målgrupp

Kursen är avsedd för entreprenörer, tjänstemän, med flera, som skall arbeta med skogsbruks­planläggning och som vill förnya sitt certifikat i ytterligare 5 år.

Förkunskapskrav

SYN-kurs i Natur och kulturutbildning, Grundläggande Naturvärdes­bedömning samt följande webbutbildningar från Skötselskolan:
  • Miljöhänsyn grunder
  • Miljöhänsyn i praktiken

Bilder från kursen

Anmälan till kurs

Skicka in en intresseanmälan för förnyelse­utbildning i Natur och kulturhänsyn - Skogsbruks­planläggning via formuläret på denna sida.
Din förfrågan är inte på något sätt bindande. Ange om du är intresserad av ett specifikt kursdatum, eller om du har andra önskemål.
Vi återkommer till dig med mer information och deltagarpris, eller offert vid större gruppbokningar.

Intresseanmälan

Aktuella kursdatum

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.