Skogsbruks­planläggning - Förnyelse

Kurs i Natur- och kulturhänsyn

Förnyelse­utbildning i skogsbruks­planläggning

Inriktas på nyheter kopplat till den teoretisk delen, generella nyheter i lagar, standarder, teknik etc. Framtagning av skogsbruksplan utgår. Kursdagen ska ha focus på kalibreringsövningar inom naturvärdesbedömning.
Godkänt test ger kompetensbevis i för utbildning i Skogsbruksplanläggning vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFC:s krav.

Kursinformation

 • Kursen genomförs ute i lektionssal och i fält
 • 1 dags utbildning
 • Målgrupp är entreprenörer, tjänstemän m.fl. som skall arbeta med skogsbruks­planläggning
 • Kontakta oss för deltagarpris eller offert för större grupper

Förkunskapskrav

SYN kurs Natur och kulturutbildning (inkl Skötselskolans webbutbildningar Miljöhänsyn Grunder och Miljöhänsyn i Praktiken), Grundläggande Naturvärdesbedömning. Webbutbildningarna kan skickas ut av oss.

Följande tas upp i Skogsbruks­planläggning Förnyelse

Teoretisk del

 • Skogsägarens mål och inriktning för skogsbruket
 • Framtagning av skogsbruksplan från start till färdig plan. Följande moment ska gås igenom:
 • Varför certifieringsanpassad plan
 • Vad innehåller en certifieringsanpassad skogsbruksplan och skillnader i FSC/PEFC.
 • Bildtolkning – Presentation av kartlager exempelvis skogliga grunddata, markfuktighetskaror och satellitfoton etc.
 • Insamling av relevanta datakällor från andra kartor och register (Förplanera via publika Natur o Kulturskikt, Artportalen samt Kommunens o Länsstyrelsens regionala eller lokala prioriteringar för avsättning till naturvård)
 • Effektivt fältarbete
 • Ägoslag
 • Huggningsklasser
 • Skogliga målklasser samt prioriteringsordning och motivering
 • Åtgärdsförslag
 • Beståndsavfattning
 • Färdigställande av certifieringsanpassad plan i digitalt skogsbruksplaneprogram. Se certifieringskrav länk till krav i PEFC och FSC.

Kontakta oss

Bilder från kursen

Aktuella kursdatum för skogsbruks­planläggning

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.
Natur- och kulturhänsyn - Skogsbruksplanläggning