Natur- och kulturhänsyn Dikesrensning / Skyddsdikning

Om utbildningen

För att utföra dikningsåtgärder krävs särskilda kunskaper om hur hänsyn ska tas till vattenkvalitet och värdefulla vattenmiljöer enligt Svenska PEFC:s Entreprenörs­standard.
Denna utbildning ger dig kompetenskraven som PEFC ställer för de som planerar, leder och praktiskt genomför dikningsarbeten i skogsmark.
Ett kompetensbevis i skyddsdikning/­dikesrensning utfärdas efter godkänt test som gäller i 5 år. Förnyelse­utbildning ska genomföras vart femte år för att du ska upprätthålla din kompetens.
Slutprov genomförs i SYNs utbildningsportal efter avslutad kurs.

Snabbfakta

Checkmark Circle Certifiering SYN, 5 år
Kursupplägg Ute i fält
Omfattning 2 dagar
Utbildningsmaterial Ingår i kursen
Location Studieort Hos oss eller hos dig
Wallet Pris Kontakta oss

Kursinnehåll

Utbildningen inkluderar målbilder:
 • Målbilder för dikesrensning och skyddsdikning
 • Dikningens effekter på skogsproduktionen
 • Exemplifiering av dikestyper och dikessystem
 • Planering av dikningsprojekt
 • Naturtillstånd
 • Skillnaden mellan markavvattning, skyddsdikning och dikesrensning
 • Miljöeffekter kopplat till vatten
 • Hänsyn till värdefulla vattenmiljöer
 • Påverkan vid körning i skogsmark
 • Olika typer av grävare och skopor för dikesrensning
 • Slamdammar och andra typer av skyddsåtgärder, exempelvis sedimentationsfällor

Målgrupp

Kursen är avsedd för personal med ansvar för skogsproduktionsfrågor samt entreprenörer och maskinförare som ska arbeta med dikning i skogsmark.

Förkunskapskrav

Följande webbutbildningar från Skötselskolan:
 • Dikesrensning
 • Körning i skogsmark

Anmälan till kurs

Skicka in en intresseanmälan för Natur och kulturhänsyn - Dikesrensning/­Skyddsdikning via formuläret på denna sida.
Din förfrågan är inte på något sätt bindande. Ange om du är intresserad av ett specifikt kursdatum, eller om du har andra önskemål.
Vi återkommer till dig med mer information och deltagarpris, eller offert vid större gruppbokningar.

Intresseanmälan

Aktuella kursdatum

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.