Natur- och kulturhänsyn Skogsbruksplanläggning

Om utbildningen

Specifika kunskaper inom miljöhänsyn krävs för att ta fram skogsbruksplaner enligt Svenska PEFC:s Entreprenörs­standard.
Denna utbildning ger dig de kompetenskrav som PEFC ställer vid skogsbruks­planläggning och inkluderar både en teoretisk del och en fältdel.
Ett kompetensbevis i skogsbruks­planläggning utfärdas efter godkänt test som gäller i 5 år. Förnyelse­utbildning ska genomföras vart femte år för att du ska upprätthålla din kompetens.
SYN-kurs i skogsbruks­planläggning

Snabbfakta

Checkmark Circle Certifiering SYN, 5 år
Kursupplägg Lektionssal och ute i fält
Omfattning 2 dagar
Utbildningsmaterial Ingår i kursen
Location Studieort Hos oss eller hos dig
Wallet Pris Kontakta oss

Teoretisk del

Skogsägarens mål och inriktning för skogsbruket samt framtagning av skogsbruksplan som ska innefatta följande moment:
 • Innehållet i en certifierings­anpassad skogsbruks­plan
 • Skillnader i FSC/PEFC
 • Bildtolkning
 • Insamling av relevanta datakällor från andra kartor och register
 • Effektivt fältarbete
 • Ägoslag
 • Huggningsklasser
 • Skogliga målklasser samt prioriterings­ordning och motivering
 • Åtgärdsförslag
 • Beståndsavfattning
 • Färdigställande av certifierings­anpassad plan i digitalt skogsbruks­planeprogram

Fältdel

 • Fältbesök och genomgång av de moment som krävs för att ta fram en certifierings­anpassad skogsbruks­plan.
 • Varje elev upprättar egen skogs­bruksplan i det område vi utser. Detta för att alla deltagare kan jämföra och diskutera olika lösningar.

Målgrupp

Kursen är avsedd för entreprenörer, tjänstemän, med flera, som skall arbeta med skogsbruks­planläggning.

Förkunskapskrav

SYN-kurs i Natur och kulturutbildning, Grundläggande Naturvärdes­bedömning samt följande webbutbildningar från Skötselskolan:
 • Miljöhänsyn grunder
 • Miljöhänsyn i praktiken

Anmälan till kurs

Skicka in en intresseanmälan för Natur och kulturhänsyn - Skogsbruks­planläggning via formuläret på denna sida.
Din förfrågan är inte på något sätt bindande. Ange om du är intresserad av ett specifikt kursdatum, eller om du har andra önskemål.
Vi återkommer till dig med mer information och deltagarpris, eller offert vid större gruppbokningar.

Intresseanmälan

Aktuella kursdatum

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.

Bilder från kursen