Plantering för plantbasar

Kurs i Natur- och kulturhänsyn

Utbildning i plantering för plantbasar

Kursen är avsedd för de som arbetar som arbetsledare i planteringslag. Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn – Plantering för plantbasar, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFC:s krav.
Slutprov genomförs på SYNs utbildningsportal efter avslutad kurs. Utbildningen ska genomföras som en utbildning i fält.

Kursinformation

 • Kursen genomförs ute i fält. 1 dags utbildning
 • 1 dags utbildning
 • Kursen är avsedd för arbetsledare i plantering
 • Kontakta oss för deltagarpris eller offert för större grupper

Förkunskapskrav

Förkunskapskrav är skötselskolans webbutbildningar plantering för plantbasar, miljöhänsyn grunder skogsvård och att vara anställd. Kan skickas ut av oss.

Följande tas upp i plantering för plantbasar

Målbilder kopplade till:

 • Markfuktighetsklasser
 • Jordarter, identifiering av finjordsrik mark
 • Trädslagens ståndortskrav
 • Markberedningens betydelse för överlevnad och tillväxt. Kunskap om olika metoder.
 • Planttyper
 • Planthantering
 • Rätt planteringspunkt
 • Kemiska och mekaniska snytbaggeskydd
 • Arbetsmiljökrav vid plantering av behandlade plantor
 • Natur- och kulturmiljövård (Målbilder kopplade till plantering)
 • Planering och kvalitetsuppföljning (Vid företagsegna utbildningar)

Kontakta oss

Aktuella kursdatum för plantering för plantbasar

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.