Natur- och kulturhänsyn Plantering för plantbasar

Om utbildningen

Vid ansvar för plantering­slag eller ledning av planterings­arbete krävs specifika kunskaper enligt Svenska PEFC:s Entreprenörs­standard.
Plantering för plantbasar är en utbildning där du får lära dig om hur hänsyn ska tas till natur-, kultur- och sociala miljöer vid planteringsarbeten och hur man skapar ett optimalt bestånd.
Slutprov genomförs på SYNs utbildningsportal efter avslutad kurs. Ett kompetensbevis utfärdas efter godkänt test som gäller i 5 år.
Enligt PEFC:s krav behöver kompetens­beviset för plantering för plantbasar förnyas efter 5 år.

Snabbfakta

Checkmark Circle Certifering SYN, 5 år
Kursupplägg Kursen genomförs ute i fält
Omfattning 1 dag
Utbildningsmaterial Ingår i kursen
Location Studieort Hos oss eller hos dig
Wallet Pris Kontakta oss

Kursinnehåll

Följande målbilder tas upp i plantering för plantbasar:
 • Markfuktighetsklasser
 • Jordarter, identifiering av finjordsrik mark
 • Trädslagens ståndortskrav
 • Markberedningens betydelse för överlevnad och tillväxt
 • Planttyper
 • Planthantering
 • Rätt planteringspunkt
 • Kemiska och mekaniska snytbaggeskydd
 • Arbetsmiljökrav vid plantering av behandlade plantor
 • Planering och kvalitetsuppföljning
 • Natur- och kulturmiljövård (Målbilder kopplade till plantering)

Målgrupp

Kursen är avsedd för arbetsledare i plantering.

Förkunskapskrav

Praktisk erfarenhet av planteringsarbete samt följande webbutbildningar från Skötselskolan:
 • Plantering för plantbasar
 • Miljöhänsyn Grunder Skogsvård
 • Att vara anställd

Anmälan till kurs

Skicka in en intresseanmälan för utbildning i plantering för plantbasar.
Din förfrågan är inte på något sätt bindande. Ange om du är intresserad av ett specifikt kursdatum, eller om du har andra önskemål.
Vi återkommer till dig med mer information och deltagarpris, eller offert vid större gruppbokningar.

Intresseanmälan

Aktuella kursdatum

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.