Grundläggande Naturvärdesbedömning Förnyelse

Om utbildningen

För att fortsatt uppfylla PEFC-kraven inom naturvärdes­bedömning behöver du uppdatera dina kunskaper var 5:e år.
Förnyelsekursen i Naturvärdes­bedömning inkluderar både en teoridel och fältdel, med fokus på nyheter som framkommit under de senaste 5 åren samt kalibrerings­övningar inom aktuella områden.
Kursen avslutas med ett prov, där du efter godkänt test får ett uppdaterat kompetens­bevis som gäller i ytterligare 5 år.
Enligt PEFC:s krav behöver kompetens­beviset för naturvärdesbedömning förnyas efter 5 år.

Snabbfakta

Checkmark Circle Certifiering SYN, 5 år
Kursupplägg Ute i lektionssal och i fält
Omfattning 1 dag
Utbildningsmaterial Ingår i kursen
Location Studieort Hos oss eller hos dig
Wallet Pris Kontakta oss

Teoridel

Innan fältdelen genomförs ska deltagaren vara godkänd på de teorimoment som beskrivs under förkunskapskrav.

Fältdel

Förnyelsekursen genomförs i fält och fokus ligger på nyheter inom området som framkommit under de senaste fem åren samt kalibreringsövningar inom aktuella områden.

Målgrupp

Målgrupp är personal som arbetar med skoglig planering (traktplanering, föryngringsavverkning och gallring, skogsbruksplaner, röjningsplanering, skötselplaner för NS-områden etc) och som vill förnya sitt SYN-certifikat.

Förkunskapskrav

Fältdelen av denna förnyelsekurs kräver följande:

Anmälan till kurs

Skicka in en intresseanmälan för utbildning i grundläggande naturvärdes­bedömning.
Din förfrågan är inte på något sätt bindande. Ange om du är intresserad av ett specifikt kursdatum, eller om du har andra önskemål.
Vi återkommer till dig med mer information och deltagarpris, eller offert vid större gruppbokningar.

Intresseanmälan

Aktuella kursdatum

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.

Bilder