Natur- och kulturhänsyn Avverkning

Om utbildningen

För att driva ett certifierat skogsbruk inom avverkning krävs specifika kunskaper enligt Svenska PEFC:s Entreprenörs­standard, som innefattar att hänsyn behöver tas kopplat till naturvärden och kulturobjekt.
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning är en utbildning där du får grundläggande kunskaper inom miljöhänsyn vid utförande av skogliga arbeten, såsom föryngrings­avverkning och gallring.
Ett kompetensbevis utfärdas efter godkänt test som gäller i 5 år. Förnyelseutbildning ska genomföras vart femte år för att du ska upprätthålla din kompetens.

Snabbfakta

Checkmark Circle Certifiering SYN, 5 år
Kursupplägg Kursen genomförs ute i fält
Omfattning 2 dagar
Utbildningsmaterial Ingår i kursen
Location Studieort Hos oss eller hos dig
Wallet Pris Kontakta oss

Kursinnehåll

Följande målbilder tas upp i Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Grunder:
  • Fuktiga miljöer (Bäckmiljöer, sumpskogar)
  • Ljusa miljöer (Hällmarksskoga, sandtallskogar)
  • Skyddszoner (Brynmiljöer, våtmarksimpediment)
  • Hänsyn till vatten och överfarter
  • Körskador (Körning i skogsmark)
  • Naturvärdesträd
  • Död ved
  • Hänsyn till kultur och fornlämningar (vanligaste typerna av lämningar i området)

Målgrupp

Kursen är avsedd för personer som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom avverkning. T.ex skördarförare, skotarförare och manuellhuggare.

Förkunskapskrav

Grundkursen i Natur- och kulturhänsyn - Avverkning har följande webbutbildningar från Skötselskolan som förkunskapskrav:
  • Miljöhänsyn grunder
  • Miljöhänsyn i praktiken

Bilder från kursen

Anmälan till kurs

Skicka in en intresseanmälan för grundutbildningen Natur och kulturhänsyn - Avverkning via formuläret på denna sida.
Din förfrågan är inte på något sätt bindande. Ange om du är intresserad av ett specifikt kursdatum, eller om du har andra önskemål.
Vi återkommer till dig med mer information och deltagarpris, eller offert vid större gruppbokningar.

Intresseanmälan

Aktuella kursdatum

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.