Avverkning - Grund

Kurs i Natur- och kulturhänsyn

Grundutbildning i Natur- och kulturhänsyn - Avverkning

Grundkursen i Avverkning vänder sig till de som arbetar i avverkningslag, planerare skördarförare, skotarförare, manuellhuggare.
Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn - Avverkning, vilket är ett krav enligt PEFC. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFC:s krav. Det kan lämpligen göras via kursen Natur- och kulturhänsyn Avverkning Förnyelse.

Kursinformation

 • Stora delar av grundkursen genomförs ute i fält
 • 2 dagars utbildning
 • Målgrupp är personer som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom avverkning
 • Kontakta oss för deltagarpris eller offert för större grupper

Förkunskapskrav

Skötselskolans webbutbildningar Miljöhänsyn grunder och Miljöhänsyn i praktiken. Kan skickas ut av oss.

Följande tas upp i NKM – Avverkning Grund:

Målbilder kopplade till:

 • Fuktiga miljöer (Bäckmiljöer, sumpskogar)
 • Ljusa miljöer (Hällmarksskoga, sandtallskogar)
 • Skyddszoner (Brynmiljöer, våtmarksimpediment)
 • Hänsyn till vatten och överfarter
 • Körskador (Körning i skogsmark)
 • Naturvärdesträd
 • Död ved
 • Hänsyn till kultur och fornlämningar (vanligaste typerna av lämningar i området)

Kontakta oss

Bilder från kursen

Aktuella kursdatum för Natur- och kulturhänsyn - Avverkning

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Grundkurs
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Grundkurs
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Grundkurs
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Grundkurs