Natur- och kulturhänsyn Avverkning - Förnyelse

Om utbildningen

För att bibehålla ditt certifikat inom avverkning behöver du uppdatera dina kunskaper enligt Svenska PEFC:s Entreprenörs­standard och certifierings­system.
Genom att gå denna utbildning förnyar du dina kunskaper kopplat till miljöhänsyn, naturvärden och kulturobjekt vid skogliga avverknings­arbeten. Du får även ta del av nyheter inom området som är viktiga för att upprätthålla din kompetens.
Kursen avslutas med ett prov, där du efter godkänt test får ett uppdaterat kompetensbevis som gäller i ytterligare 5 år.
Förnyelse­utbildning i Natur- och kulturhänsyn - Avverkning

Snabbfakta

Checkmark Circle Certifiering SYN, 5 år
Kursupplägg Kursen genomförs ute i fält
Omfattning 1 dag
Utbildningsmaterial Ingår i kursen
Location Studieort Hos oss eller hos dig
Wallet Pris Kontakta oss

Kursinnehåll

Följande målbilder tas upp i förnyelseutbildningen av Natur- och kulturhänsyn - Avverkning:
 • Fuktiga miljöer (Bäckmiljöer, sumpskogar)
 • Ljusa miljöer (Hällmarksskoga, sandtallskogar)
 • Skyddszoner (Brynmiljöer, våtmarksimpediment)
 • Hänsyn till vatten och överfarter
 • Körskador (Körning i skogsmark)
 • Naturvärdesträd
 • Död ved
 • Hänsyn till kultur och fornlämningar (vanligaste typerna av lämningar i området)
 • Eventuella nyheter inom området

Målgrupp

Kursen är avsedd för personer som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom avverkning (exempelvis skördar­förare, skotar­förare och manuell­huggare) och som vill förnya sitt certifikat i ytterligare 5 år.

Förkunskapskrav

Förnyelse kräver att du har gjort grundkursen Natur- och kulturhänsyn - Avverkning samt har förnyat följande webbutbildningar från Skötselskolan:
 • Miljöhänsyn grunder
 • Miljöhänsyn i praktiken

Bilder från kursen

Anmälan till kurs

Skicka in en intresseanmälan för förnyelse­utbildning i Natur och kulturhänsyn - Avverkning via formuläret på denna sida.
Din förfrågan är inte på något sätt bindande. Ange om du är intresserad av ett specifikt kursdatum, eller om du har andra önskemål.
Vi återkommer till dig med mer information och deltagarpris, eller offert vid större gruppbokningar.

Intresseanmälan

Aktuella kursdatum

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.