Avverkning - Förnyelse

Kurs i Natur- och kulturhänsyn

Förnyelsekurs i Natur- och kulturhänsyn - Avverkning

Förnyelseutbildningen i Avverkning vänder sig till de som arbetar i avverkningslag, planerare skördarförare, skotarförare, manuellhuggare och som vill förnya sitt (gröna kort) i ytterligare 5 år.
Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn - Avverkning, vilket är ett krav enligt PEFC. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFC:s krav.

Kursinformation

 • Kursen genomförs ute i fält
 • 1 dags utbildning
 • Målgrupp är personal som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom avverkning
 • Kontakta oss för deltagarpris eller offert för större grupper

Förkunskapskrav

Skötselskolans webbutbildningar Miljöhänsyn grunder och Miljöhänsyn i praktiken. Kan skickas ut av oss.

Följande tas upp i NKM – avverkning förnyelse

Målbilder kopplade till:

 • Fuktiga miljöer (Bäckmiljöer, sumpskogar)
 • Ljusa miljöer (Hällmarksskoga, sandtallskogar)
 • Skyddszoner (Brynmiljöer, våtmarksimpediment)
 • Hänsyn till vatten och överfarter
 • Körskador (Körning i skogsmark)
 • Naturvärdesträd
 • Död ved
 • Hänsyn till kultur och fornlämningar (vanligaste typerna av lämningar i området)

Kontakta oss

Bilder från kursen

Aktuella kursdatum för Natur- och kulturhänsyn - Avverkning

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Grundkurs
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Grundkurs
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Grundkurs
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Förnyelse
Natur- och kulturhänsyn - Avverkning - Grundkurs