Liftutbildning

Kurs i Skylift och Saxlift

Kurser i liftutbildning

Alfta Skogstekniska Utbildning AB genomför grundläggande -och repetitionsutbildning i lift och mobila arbetsplatsformar ex. skylift. En olycka får inte inträffa p.ga bristande kunskap om liftens funktion eller dess säkerhetsregler som gäller.

Kursinformation

  • På plats hos er eller hos oss
  • Grund 1 dag teori & praktik. Förnyelse ½ dags teori.
  • Pris på förfrågan

Vem har behörighet att använda lift?

En lift får bara användas av den som fått arbetsgivarens (och eventuell beställares) skriftliga tillstånd. Dessutom ska användaren ha fått särskilda instruktioner om liftens användning. Enligt AFS 2006:6 §29: Arbetsgivaren skall ha dokumentation över fast eller inhyrd personals praktiska och teoretiska kunskaper med avseende gällande en säker användning.

Kontakta oss

Bilder från kursen

Aktuella kursdatum för liftutbildning

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.
Skylift och Saxlift