Maskinförar­utbildningar

Kurser och utbildningar för maskinförare

Yrkeshögskola för dig som vill bli maskinförare!

Skogsbruk­stekniker (300 YH poäng)

9 av 10 får jobb direkt efter examen

Bli maskinförare inom skogsmaskin

Skogsbrukstekniker har tagits fram i samverkan med skogs­bruket och ger en gedigen grund för ett arbete i skogen.

Utbildningen passar för dig som vill bli maskin­förare, arbets­ledare, virkes­köpare och planerare, eller som ska driva eget skogsvårdsföretag.

Skogsbranschen är i stort behov av fler maskin­förare och det finns mycket goda chanser att få jobb direkt efter avslutad utbildning.

Fler maskinförarutbildningar

Samarbets­partners