Rational Efficient Cost Optimization Utbildning i RECO

Om utbildningen

RECO är en utbildning för skogsmaskinsentreprenörer och för deras förare. RECO står för Rational Efficient Cost Optimization och är till för att lära oss bedriva ett effektivt och produktivt arbete med skogsmaskiner.

Mät er bränsleförbrukning och produktion

Innan kursstart är det viktigt att du som entreprenör startar en egen uppföljning på bränsleförbrukning och produktion. Denna information kommer vi att sedan använda vid den uppföljning som är till varje utbildning, så att vi tillsammans ska kunna se om det har blivit någon förändring.

Uppföljning

Efter undervisning får ni köra med implementerade förändringar i några dagar och bevaka dieselförbrukningen. Uppföljning sker sedan under en halvdag per maskinförare för att utvärdera framstegen med att minska bränsleförbrukningen medan vi bibehåller eller ökar produktionen.
Skogstekniska erbjuder utbildning i RECO för både skördning och skotning samt markberedning.

Snabbfakta

Kursupplägg Kursen genomförs ute i fält
Omfattning 3-7 dagar
Utbildningsmaterial Ingår i kursen
Location Studieort På plats hos dig
Wallet Pris Kontakta oss

Teoridagen

Under teoridagen kommer vi att gå igenom olika punkter för att kunna förbättra oss i det vardagliga arbetet. Där 3M är viktig – Medvetenhet, Metoder och Maskin. Utbildningen har en gemensam teoridag, medan den praktiska delen är ½ till 1 dag per förare. Samt en uppföljning efter ca 6 månader.
 • Vad menas med att jobba energieffektivt?
 • Hur kan vi utnyttja tiden på bästa sätt?
 • Hur kan vi skaffa oss kunskap och medvetenhet?
 • Underhåll, service och maskininställningar.
 • Hur vi planerar arbetet?
 • Arbetsmetodik på skördare och skotare.
 • Samarbete och kommunikation.
 • Rutiner och vanor.

Praktiska delar

Under den praktiska delen av utbildningen, kommer våra RECO-instruktörer tillsammans med er att titta på körmetod, maskinens inställningar, komma med tips och råd och diskutera.
 • Kort info möte om hur dagen kommer att se ut, möjlighet till frågor och funderingar.
 • Hur kan vi utnyttja tiden på bästa sätt?
 • Maskinföraren kommer att köra medans vår instruktör, tittar och antecknar arbetets metod, samt hur maskinen går.
 • Genomgång av anteckningar och analys.
 • Genomgång av maskinens inställningar.
 • Om ändring gjorts, kommer föraren testköra de nya inställningarna.
 • Samarbete och kommunikation.
 • Rutiner och vanor.

Anmälan till kurs

Skicka in en intresseanmälan för RECO via formuläret på denna sida.
Din förfrågan är inte på något sätt bindande.
Vi återkommer till dig med mer information och offert.

Intresseanmälan