RECO

Utbildning i RECO

Rational Efficient Cost Optimization

RECO är en utbildning för skogsmaskinsentreprenörer och för deras förare. RECO står för Rational Efficient Cost Optimization och är till för att lära oss bedriva ett effektivt och produktivt arbete med skogsmaskiner.
Skogstekniska erbjuder utbildning i RECO dels för skördning och skotning samt markberedning.

Information om kurs

 • Teori och praktisk utbildning
 • Allt utbildningsmaterial tillhandahålles av oss
 • Utbildning på plats hos dig
 • 3-7 dagar beroende på upplägg av utbildningen
 • Kontakta oss för offert

Mät er bränsleförbrukning och produktion

Innan kursstart är det viktigt att du som entreprenör, startar en egen uppföljning på bränsleförbrukning och produktion. En information som vi sedan kommer använda oss av vid den uppföljning som är till varje utbildning. För att vi tillsammans ska kunna se om det har blivit någon förändring.

Under teoridagen kommer vi att gå igenom olika punkter för att kunna förbättra oss i det vardagliga arbetet. Där 3M är viktig – Medvetenhet, Metoder och Maskin. Utbildningen har en gemensam teoridag, medan den praktiska delen är ½ till 1 dag per förare. Samt en uppföljning efter ca 6 månader.

Teoretiska delar

 • Vad menas med att jobba energieffektivt?
 • Hur kan vi utnyttja tiden på bästa sätt?
 • Hur kan vi skaffa oss kunskap och medvetenhet?
 • Underhåll, service och maskininställningar.
 • Hur vi planerar arbetet?
 • Arbetsmetodik på skördare och skotare.
 • Samarbete och kommunikation.
 • Rutiner och vanor.
 • Praktiska delar

Under den praktiska delen av utbildningen, kommer våra RECO-instruktörer tillsammans med er att titta på körmetod, maskinens inställningar, komma med tips och råd och diskutera.

Dagsupplägg

 • Kort info möte om hur dagen kommer att se ut, möjlighet till frågor och funderingar.
 • Maskinföraren kommer att köra medans vår instruktör, tittar och antecknar arbetets metod, samt hur maskinen går.
 • Genomgång av anteckningar och analys.
 • Genomgång av maskinens inställningar.
 • Om ändring gjorts, kommer föraren testköra de nya inställningarna.

Efter avslutad dag vill vi att ni kör med de ändringar som gjorts i några dagar. Samt ha uppsikt över ev. förändringar som sker i dieselförbrukning. Uppföljning Uppföljningen kommer att ske med en halv dag per maskinförare. Där vi tittar på hur det har gått med att få ner bränsleförbrukningen. Men att ha samma eller en högre produktion. Ev. göra om någon inställning efter maskinförarens önskemål och behov.

Kontakta oss

Aktuella kursdatum för RECO

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.