Skördare och skotare Maskin- och körteknik

Om utbildningen

Maskin- och körteknik är en utbildning som kombinerar praktisk och teoretisk undervisning inom skördning och skotning.
Kursen sträcker sig över en period av 8-10 veckor och omfattar en mångfald ämnen såsom el- och hydrauliksystem, service och underhåll, gallring, aptering och slutavverkning.
Maskin- och körteknik inkluderar även alla nödvändiga komponenter för att uppfylla kraven för PEFC/FSC-certifiering, dvs. HLR, Natur- & kulturhänsyn, Heta arbeten samt ADR-1.3.
Önskar du att lära dig köra skotare och skördare? Se även vår YH-utbildning Skogsbrukstekniker!

Snabbfakta

Kursupplägg Teori och praktik
Omfattning 8-10 veckors utbildning
Utbildningsmaterial Ingår i kursen
Location Studieort Våra lokaler
Wallet Pris Kontakta oss för offert

Maskinteknik

 • Allmän maskinkännedom och säkerhetsföreskrifter
 • Grundläggande el och hydraulik
 • Kedje- och svärdvård
 • Service och underhåll
 • Styr och mätsystem

PEFC/FSC

 • HLR – Hjärtstartare
 • Natur och kultur – Grund
 • Heta Arbeten
 • ADR 1.3

Maskinteknik

 • Planläggning av slutavverkning och gallring
 • Körteknik - Slutavverkning & gallring med skördare
 • Körteknik - Slutavverkning & gallring med skotare
 • Aptering
 • Kalibrering
 • Grundläggande gallring (relaskop, skador)
 • Egen uppföljning av slutavverkning och gallring
 • Hantering av övergrova träd

Anmälan till kurs

Skicka in en intresseanmälan för maskin och körteknik via formuläret på denna sida.
Din förfrågan är inte på något sätt bindande.
Vi återkommer till dig med mer information och svar på eventuella frågor.

Intresseanmälan