Skogliga utbildningar

Skogstekniska erbjuder ett heltäckande utbud av skogliga grund och påbyggnadsutbildningar i bland annat i motorsåg- och röjsågskörkort, SYN-kurser i Natur- och kulturhänsyn (grönt kort), skogsbruksplanläggning och traktplanering, för att ditt företaga och anställda skall uppfylla de krav som finns i er certifiering.

Natur- och kulturhänsyn

Grundutbildning
Avverkning
En skoglig utbildning som skall genomföras av de som planerar, leder och praktiskt utför arbeten inom avverkning.
Förnyelse
Avverkning
Skoglig förnyelseutbildning skall genomföras av de som planerar, leder och praktiskt utför arbeten inom avverkning.
Markberedning En skoglig utbildning som skall genomföras av markberedningsförare och personal med ansvar för markberedning.
Röjning / Förröjning Natur- och kulturhänsyn - Röjning / Förröjning riktar sig till de som utför eller leder röjning och förröjning.
Plantering för plantbassar Plantering för plantbassar är en skoglig utbildning avsedd för arbetsledare i plantering.
Dikesrensning / Skyddsdikning Utbildningen √§r avsedd f√∂r personal med ansvar f√∂r skogs­produktions­fr√•gor samt entrepren√∂rer och maskinf√∂rare som ska arbete med dikning i skogsmark.
Grundutbildning
Skogsbruksplanläggning
Grundkurs i skogsbruksplanläggning är avsedd för entreprenörer, tjänstemän m.fl. som skall arbete med skogsbruksplanläggning.
Förnyelse
Skogsbruksplanläggning
Förnyelseutbildning i skogsbruksplanläggning inriktas på nyheter kopplat till den teoretisk delen, generella nyheter i lagar, standarder, teknik etc.
Grundläggande
Naturvärdesbedömning
Grundläggande naturvärdesbedömning är avsedd för all personal som arbetar med skoglig planering.

Skogliga motorsågsutbildningar

Motorsågning, grund
Motorsåg A
Skoglig utbildning som syftar till att ge grundläggande baskunskaper om hur en motorsågen ska användas på ett säkert sätt, vid vedkapning samt sågning vid byggnationer i rent trä.
Trädfällning, grund
Motorsåg B
Kursen skall ge dig de kunskaper och färdigheter utöver A, för motorsågs användning vid normalt skogsarbete. Som fällning av träd, hur du kvistar på ett säkert sätt, samt vid upparbetning av stammar.
Trädfällning, avancerad
Motorsåg C
Den här kursen behandlar arbeten med svåra och riskfyllda arbeten, fällning av svåra träd, fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd.
Skadade träd
Motorsåg S
Fällning och röjning av framåtlutande och fastfällda skadade träd som skadats genom vindfällning och snöbrott.
Linjearbete
Motorsåg D
Röjning och fällning vid ledningsgator och järnvägar. Förkunskapskrav gäller A-B-C-kort. Kursen riktar sig till linjearbetare.
Skylift
Motorsåg E
Utbildningen skall ge specialkunskaper utöver nivå AB för att på ett säkert sätt använda motorsåg och handsåg vid träddemontering från mobil eller stationär arbetsplattform.
Räddningstjänst
Motorsåg F
En utbildning anpassad för kunna arbeta inom räddningstjänsten med motorsågning. Sågning med hårdmetallkedja eller räddningskap, röjning av stammar i spänning och dokumentation av arbetsplats.
Industri
Motorsåg I
Utbildningen ger specialkunskaper att på ett säkert sätt använda motorsåg och handredskap för att lossa stockar eller virke som hamnat i spänn i olika typer av transportörer och bearbetningsmaskiner inom industrin.
Väghållning
Motorsåg V
Lär dig hur man använder motorsåg vid riskfyllda arbeten i samband med uppröjningsarbeten av skadade träd, exempelvis svårt fastfällda träd eller fastblåsta träd, kapning av trädstammar i spänning tillvaratagande av vindfällda träd.

Skogliga röjsågsutbildningar

Grundutbildning
Röjsåg RA
RA kortet är en grund nivå, vilket man måste klara för att gå vidare till RB. I RA får du lära dig om röjsågens skötsel, vård, hantering och enklare röjning såsom sly och gräs.
Skogsröjning
Röjsåg RB
RB handlar om skogsröjning, med en utbildning på de arbetstekniker och de metoder som används vid underväxtröjning och ungskogsröjning.
Röjning trimmer
Röjsåg RT
Utbildningen i röjsåg RT för hantering av grästrimmer och röjsåg vid trimning av gräsvegetation med skärverktyg av plast.

Samarbetspartners