Naturvärdebedömning

Hem » Utbildningar » Miljohansyn » Grundlaggande naturvardesbedomning

Upplägg och kurslängd

Kursen genomförs ute i lektionssal och i fält. 2 dagars utbildning.

Förkunskapskrav

Skoglig yrkeserfarenhet och kunskaper motsvarande SYN-kursen Natur- och kulturhänsyn.

Målgrupp

All personal som arbetar med skoglig planering (traktplanering, föryngringsavverkning och gallring, skogsbruksplaner, röjningsplanering, skötselplaner för NS-områden etc).

Pris

Kontakta oss för deltagarpris eller offert för större grupper.
0271 12222
Telefontid: 07:30-17:00
Mån-Fre

Intresseanmälan


Genom att använda detta kontaktformulär samtycker du att vi lagrar och hanterar dina personuppgifter enligt Skogstekniskas personuppgiftspolicy.

Frågor och svar

För att klara certifieringskravet för PEFC/FSC behöver repetitionskurser utföras vart 5:e år.

Schemalagda kurser anordnas på plats hos oss. Möjligheter finns även att vi anordnar hos hos er, kontakta oss för mer information.

Grundläggande naturvärdebedömning

I PEFC:s och FSC:s skogsstandarder anges att all personal som utför skoglig planering ska ha kompetens att utföra naturvärdesbedömning och att detta skall göras före större skogliga åtgärder.

Kursen innefattar genomgång av och träning i att använda dagens dominerande metod för naturvärdesbedömning, baserad på Skogsstyrelsens och certifieringens kravnivåer. Det ingår teoretiska genomgångar och övningar i fält som ger deltagarna möjlighet att kalibrera sig i olika typer av biotoper.

Godkänt test ger kompetensbevis i för utbildning i Naturvärdesbedömning vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFC:s krav.

Följande tas upp i Naturvärdesbedömning

Teoretisk och Fält del

Naturvärdesbedömningens syfte är att identifiera områdens förutsättningar för biologisk mångfald och skapa underlag för planering av åtgärder eller avsättningar. Bedömningen ska ske med hänsyn till olika organismgruppers krav på livsmiljöer och väga in faktorer som:

  • Topografi och markförhållanden
  • Hydrologi
  • Beståndsklimat Trädskiktets sammansättning och karaktär
  • Träd med speciella egenskaper
  • Olika former av död ved
  • Växttäcke/bördighet
  • Naturlig störningsdynamik
  • Historiskt nyttjande

Kommande PEFC/FSC och Miljöhänsyn-kurser

2021-05-07
Heta Arbeten Kurslängd: 1 dag - Plats: Alfta
2021-05-17
Naturvärdesbedöming Kurslängd: 2 dagar - Plats: Alfta
2021-05-18
NKM Avverkning Grund Kurslängd: 2 dagar - Plats: Alfta
2021-05-25
NKM Avverkning Förnyelse Kurslängd: 1 dag - Plats: Lycksele
2021-05-25
NKM Avverkning Förnyelse Kurslängd: 1 dag - Plats: Osby
2021-05-26
NKM Avverkning Grund Kurslängd: 2 dagar - Plats: Osby
2021-05-26
NKM Avverkning Förnyelse Kurslängd: 1 dag - Plats: Örnsköldsvik
2021-05-27
NKM Avverkning Förnyelse Kurslängd: 1 dag - Plats: Ånge
2021-06-01
NKM Avverkning Förnyelse Kurslängd: 1 dag - Plats: Töre/ Överkalix
2021-06-02
NKM Avverkning Förnyelse Kurslängd: 1 dag - Plats: Älvsbyn
2021-06-03
NKM Avverkning Förnyelse Kurslängd: 1 dag - Plats: Skellefteå
2021-06-04
Heta Arbeten Kurslängd: 1 dag - Plats: Borlänge - Fullsatt
2021-06-08
NKM Avverkning Grund Kurslängd: 2 dagar - Plats: Smålandsstenar
2021-06-10
NKM Markberedning Kurslängd: 1 dag - Plats: Gislaved
2021-06-11
ADR 1.3 Bilaga S Kurslängd: 1/2 dag - Plats: Alfta
2021-06-15
NKM Avverkning Grund Kurslängd: 2 dagar - Plats: Älvsbyn
2021-06-16
NKM Avverkning Förnyelse Kurslängd: 1 dag - Plats: Alfta
2021-06-17
NKM Avverkning Grund Kurslängd: 2 dag - Plats: Alfta
2021-06-21
SYN Skogsbruksplanläggning Kurslängd: 2 dagar - Plats: Alfta
2021-09-06
Heta Arbeten Kurslängd: 1 dag - Plats: Alfta
2021-09-10
ADR 1.3 Bilaga S Kurslängd: 1/2 dag - Plats: Alfta