Industriutbildningar

Skogstekniska erbjuder utbildningar i mobila arbetsplattformar, Elsäkerhetsutbildningar, Heta Arbeten och ADR. Utbildningarna genomförs i hela Sverige på förfrågan eller genom våra utbildningsdatum.

Våra industriella utbildningar

Liftutbildning / Skylift Vi genomför grundläggande -och repetitionsutbildning i lift och mobila arbetsplatsformar. Utbildningen syftar till att ge kunskap om säkerhetsregler och förebygga olyckor på grund av bristande kunskap.
Elsäkerhet Skogstekniska erbjuder flertalet elsäkerhetsutbildningar för att möta upp energibolagens standard och behov.
ADR Vi erbjuder branschernas utbildningskrav inom ADR 1.3 / Bilaga S. Efter utbildning erhålles intyg som gäller i 5 år. Vi har även möjlighet att erbjuda övriga ADR-utbildningar.
Heta arbeten Denna kurs är ett krav för att få utföra brandfarliga arbeten – exempelvis vid svetsning, slipning, lödning, borrning eller värmning. Ta en grundutbildning eller förnya din certifiering.

Samarbetspartners