Utbildning i ADR 1.3 / Bilaga S

Transport av farligt gods

Om ADR 1.3 / Bilaga S

Farligt gods är ämnen eller föremål som kan skada personer, miljö eller egendom under transport på väg och i terräng.
ADR-utbildningen utfärdas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i syfte för att förebygga skador och olyckor av farligt gods. ADR är en global utbildning som heter på svenska kallas ADR-S.
Skogstekniska erbjuder kurs i ADR 1.3 och Bilaga S (1 dags utbildning) och omfattar en allmän, funktionsspecifik och en säkerhetsutbildning. Vi har även möjlighet att erbjuda övriga ADR-utbildningar. Samtliga utbildningar utförs enligt MSB:s föreskrifter.

Kursinformation

 • För bli PEFC/FSC-certifierad krävs ADR 1.3 / Bilaga S som grundkrav.
 • Kurslängden bestäms beroende på upplägg och innehåll.
 • Kurslitteratur ingår i kursen.
 • Efter godkänt prov utfärdar Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) intyg som gäller i fem år.

Utbildningsplan

 • Ansvarsfördelning
 • Fordonsutrustning
 • Fordonsmärkning
 • Transporthandlingar
 • Förpackningar
 • Farligt gods mängder
 • Åtgärder vid olycka/spill
 • Samlastning
 • Lastsäkring
 • Diagnostiskt prov med godkänt resultat

Teoretiska delar

ADR 1.3 och Bilaga S är huvudsakligen föreläsningar inom respektive avsnitt och ämnesområde. Utbildningarna blandas pedagogiskt med diskussioner inom delområdena samt visning av filmer med mera. Diagnostiskt prov avslutar kursen och som är sammanfattning av ADR – Farligt Gods utbildningens krav på att erhålla godkänt resultat.

Kontakta oss

Aktuella kursdatum för ADR

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.
ADR 1.3 Bilaga S
ADR 1.3 Bilaga S
ADR 1.3 Bilaga S

Vanliga frågor och svar

Inga förkunskaper krävs.