Utbildning i ADR 1.3 / Bilaga S

Transport av farligt gods

Om ADR 1.3 / Bilaga S

Farligt gods är ämnen eller föremål som kan skada personer, miljö eller egendom under transport på väg och i terräng.
ADR-utbildningen utfärdas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i syfte för att förebygga skador och olyckor av farligt gods. ADR är en global utbildning som heter på svenska kallas ADR-S.
Skogstekniska erbjuder kurs i ADR 1.3 och Bilaga S (1 dags utbildning) och omfattar en allmän, funktionsspecifik och en säkerhetsutbildning. Vi har även möjlighet att erbjuda övriga ADR-utbildningar. Samtliga utbildningar utförs enligt MSB:s föreskrifter.

Kursinformation

 • För bli PEFC/FSC-certifierad krävs ADR 1.3 / Bilaga S som grundkrav.
 • Kurslängden bestäms beroende på upplägg och innehåll.
 • Kurslitteratur ingår i kursen.
 • Efter godkänt prov utfärdar Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) intyg som gäller i fem år.

Utbildningsplan

 • Ansvarsfördelning
 • Fordonsutrustning
 • Fordonsmärkning
 • Transporthandlingar
 • Förpackningar
 • Farligt gods mängder
 • Åtgärder vid olycka/spill
 • Samlastning
 • Lastsäkring
 • Diagnostiskt prov med godkänt resultat

Teoretiska delar

ADR 1.3 och Bilaga S är huvudsakligen föreläsningar inom respektive avsnitt och ämnesområde. Utbildningarna blandas pedagogiskt med diskussioner inom delområdena samt visning av filmer med mera. Diagnostiskt prov avslutar kursen och som är sammanfattning av ADR – Farligt Gods utbildningens krav på att erhålla godkänt resultat.

Kontakta oss

Aktuella kursdatum för ADR

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.

Vanliga frågor och svar

Inga förkunskaper krävs.