Utbildning i ADR 1.3 / Bilaga S

Transport av farligt gods

Om ADR 1.3 / Bilaga S

Farligt gods är ämnen eller föremål som kan skada personer, miljö eller egendom under transport på väg och i terräng.
ADR-utbildningen utfärdas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i syfte för att förebygga skador och olyckor av farligt gods. ADR är en global utbildning som heter på svenska kallas ADR-S.
Skogstekniska erbjuder kurs i ADR 1.3 och Bilaga S (1 dags utbildning) och omfattar en allmän, funktionsspecifik och en säkerhetsutbildning. Vi har även möjlighet att erbjuda övriga ADR-utbildningar. Samtliga utbildningar utförs enligt MSB:s föreskrifter.
ADR 1.3 är ett av kompetenskraven för PEFC.

Snabbfakta

Checkmark Circle Certifiering 5 års intyg från MSB
Kursupplägg Teoretisk och praktisk kurs
Omfattning Halvdag
Location Studieort Hos oss eller hos dig
Wallet Pris Kontakta oss

Utbildningsplan

  • Ansvarsfördelning
  • Fordonsutrustning
  • Fordonsmärkning
  • Transporthandlingar
  • Förpackningar
  • Farligt gods mängder
  • Åtgärder vid olycka/spill
  • Samlastning
  • Lastsäkring
  • Diagnostiskt prov med godkänt resultat

Teoretiska delar

ADR 1.3 och Bilaga S är huvudsakligen föreläsningar inom respektive avsnitt och ämnesområde.

Utbildningarna blandas pedagogiskt med diskussioner inom delområdena samt visning av filmer med mera.

Diagnostiskt prov avslutar kursen och som är sammanfattning av ADR – Farligt Gods utbildningens krav på att erhålla godkänt resultat

Anmälan till kurs

Skicka in en intresseanmälan för utbildning i Utbildning i ADR 1.3 / Bilaga S via formuläret på denna sida.
Din förfrågan är inte på något sätt bindande. Ange om du är intresserad av ett specifikt kursdatum, eller om du har andra önskemål.
Vi återkommer till dig med mer information och deltagarpris, eller offert vid större gruppbokningar.

Intresseanmälan för ADR-S 1.3

Aktuella kursdatum för ADR

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.