Skogsbruks­planläggning - Grund

Kurs i Natur- och kulturhänsyn

Grundläggande skogsbruks­planläggning

I utbildningen skall man inom ramen för kursdagarna ta fram en egen skogsbruksplan utifrån ett område som kursledaren valt ut. I samband med framtagningen går vi igenom viktiga moment i teorin och i fält.
Godkänt test ger kompetensbevis i för utbildning i Skogsbruksplanläggning vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFCs krav.

Kursinformation

 • Kursen genomförs ute i lektionssal och i fält
 • 2 dags utbildning
 • Målgrupp är entreprenörer, tjänstemän m.fl. som skall arbeta med skogsbruks­planläggning
 • Kontakta oss för deltagarpris eller offert för större grupper

Förkunskapskrav

SYN kurs Natur och kulturutbildning (inkl Skötselskolans webbutbildningar Miljöhänsyn Grunder och Miljöhänsyn i Praktiken). Grundläggande Naturvärdesbedömning. Webbutbildningarna kan skickas ut av oss.

Följande tas upp i Skogsbruks­planläggning grund

Teoretisk del

 • Skogsägarens mål och inriktning för skogsbruket
 • Framtagning av skogsbruksplan från start till färdig plan. Följande moment ska gås igenom:
 • Varför certifieringsanpassad plan
 • Vad innehåller en certifieringsanpassad skogsbruksplan och skillnader i FSC/PEFC.
 • Bildtolkning – Presentation av kartlager exempelvis skogliga grunddata, markfuktighetskaror och satellitfoton etc
 • Insamling av relevanta datakällor från andra kartor och register (Förplanera via publika Natur o Kulturskikt, Artportalen samt Kommunens o Länsstyrelsens regionala eller lokala prioriteringar för avsättning till naturvård)
 • Effektivt fältarbete
 • Ägoslag
 • Huggningsklasser
 • Skogliga målklasser samt prioriteringsordning och motivering
 • Åtgärdsförslag
 • Beståndsavfattning
 • Färdigställande av certifieringsanpassad plan i digitalt skogsbruksplaneprogram. Se certifieringskrav länk till krav i PEFC och FSC.

Fältdel

 • Följande ska exemplifieras/beskrivas i fält:
 • Fältbesök och genomgång av de moment som krävs för att ta fram en certifieringsanpassad skogsbruksplan.
 • Varje elev upprättar egen skogsbruksplan i det område vi utser. Detta för att alla deltagare kan jämföra och diskutera olika lösningar)

Kontakta oss

Bilder från kursen

Aktuella kursdatum för skogsbruks­planläggning

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.
Natur- och kulturhänsyn - Skogsbruksplanläggning