Natur- och kulturhänsyn Markberedning

Om utbildningen

Specifika kunskaper inom miljöhänsyn krävs för markberednings­förare och personal med ansvar för markberedning enligt Svenska PEFC:s Entreprenörs­standard.
Utbildningen ger dig de kompetenskrav som PEFC ställer vid markberedning och inkluderar bland annat körning i anslutning till kantzoner, forn och kulturlämningar, vattendrag och områden för friluftsliv och rekreation.
Ett kompetensbevis utfärdas efter godkänt test som gäller i 5 år. Förnyelseutbildning ska genomföras vart femte år för att du ska upprätthålla din kompetens.
SYN-kurs i markberedning

Snabbfakta

Checkmark Circle Certifiering SYN, 5 år
Kursupplägg Kursen genomförs ute i fält
Omfattning 1 dag
Utbildningsmaterial Ingår i kursen
Location Studieort Hos oss eller hos dig
Wallet Pris Kontakta oss

Kursinnehåll

Följande målbilder tas upp i Natur- och kulturhänsyn - Markberedning
 • Körning i anslutning till sumpiga områden
 • Körning i sluttningar
 • Körning i anslutning till kantzoner
 • Körning i anslutning till vattendrag
 • Körning i anslutning till lågor
 • Körning i anslutning till naturvärdesträd
 • Kulturstubbar
 • Var är det viktigt att jag visar kulturhänsyn?
 • Vanligaste typerna av lämningar i området
 • Körning i anslutning till stigar och vägar
 • Körning i anslutning till fornlämningar
 • Körning i anslutning till områden för friluftsliv och rekreation
 • Körning med hänsyn till rennäring
 • Brandriskbedömning och åtgärder vid brand
 • Uppföljning (egenkontroll) av utförd markberedning

Målgrupp

Kursen är avsedd för markberedningsförare och personal med ansvar för markberedning.

Förkunskapskrav

Följande webbutbildningar från Skötselskolan:
 • Körning i skogsmark
 • Brand
 • Miljöhänsyn Grunder Skogsvård
 • Markberedning
 • Hänsyn till rennäring vid markberedning

Anmälan till kurs

Skicka in en intresseanmälan för Natur och kulturhänsyn - Markberedning via formuläret på denna sida.
Din förfrågan är inte på något sätt bindande. Ange om du är intresserad av ett specifikt kursdatum, eller om du har andra önskemål.
Vi återkommer till dig med mer information och deltagarpris, eller offert vid större gruppbokningar.

Intresseanmälan

Aktuella kursdatum

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.