Markberedning

Kurs i Natur- och kulturhänsyn

Utbildning i markberedning

Utbildningen i markberedning vänder sig till de som arbetar som markberedningsförare och personal med ansvar för markberedning.
Godkända test ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn - Markberedning, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFC:s krav.

Kursinformation

 • Kursen genomförs ute i fält
 • 1 dags utbildning
 • Målgrupp är markberedningsförare och personal med ansvar för markberedning
 • Kontakta oss för deltagarpris eller offert för större grupper

Förkunskapskrav

Förkunskapskrav är Skötselskolans webbutbildningar för Markberedning/Markberedning rennäring, Brand, Miljöhänsyn Grunder Skogsvård och Körning i skogsmark. Kan skickas ut av oss.

Följande tas upp i Natur- och kulturhänsyn - Markberedning:

Målbilder kopplade till:

 • Körning i anslutning till sumpiga områden
 • Körning i sluttningar
 • Körning i anslutning till kantzoner
 • Körning i anslutning till vattendrag
 • Körning i anslutning till lågor
 • Körning i anslutning till naturvärdesträd
 • Kulturstubbar
 • Var är det viktigt att jag visar kulturhänsyn?
 • Vanligaste typerna av lämningar i området
 • Körning i anslutning till stigar och vägar
 • Körning i anslutning till fornlämningar
 • Körning i anslutning till områden för friluftsliv och rekreation
 • Körning med hänsyn till rennäring (se kommande ny målbild)
 • Brandriskbedömning och åtgärder vid brand
 • Uppföljning (egenkontroll) av utförd markberedning (optimal markberedningspunkt, markpåverkan, lav-andel inom renskötselområdet)

Kontakta oss

Aktuella kursdatum för markberedning

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.
Natur- och kulturhänsyn - Markberedning