Dikesrensning / Skyddsdikning Förnyelse

Om utbildningen

För att fortsatt uppfylla PEFC-kraven vid diknings­åtgärder behöver du uppdatera ditt kompetens­bevis var 5:e år.
Förnyelsekursen i Skydds­dikning / Dikes­rensning inkluderar både en teoridel och fältdel, med fokus på uppdateringar och nyheter som tillkommit de senaste fem åren.
Kursen avslutas med ett prov, där du efter godkänt test får ett uppdaterat kompetens­bevis som gäller i ytterligare 5 år.
Slutprov genomförs i SYNs utbildningsportal efter avslutad kurs.

Snabbfakta

Checkmark Circle Certifiering SYN, 5 år
Kursupplägg Ute i fält
Omfattning 1 dag
Utbildningsmaterial Ingår i kursen
Location Studieort Hos oss eller hos dig
Wallet Pris Kontakta oss

Teoridel

Innan fältdelen genomförs ska deltagaren vara godkänd på de teorimoment som beskrivs under förkunskapskrav.

Fältdel

Under fältdelen på förnyelsekursen ligger fokus på:

Nyheter i målbilder, certifieringsstandarde och lagstiftning som tillkommit under de senaste fem åren, samt resultat av hänsynsuppföljnigar och revisioner.

Fördjupning i målbilder och hänsynsåtgärder av särskild betydelse för det aktuella verksamhetsområdet.

Målgrupp

Kursen är avsedd för personal med ansvar för skogsproduktionsfrågor samt entreprenörer och maskinförare som ska arbeta med dikning i skogsmark.

Förkunskapskrav

Fältdelen av denna förnyelsekurs kräver följande:

Anmälan till kurs

Skicka in en intresseanmälan för Natur och kulturhänsyn - Dikesrensning/­Skyddsdikning via formuläret på denna sida.
Din förfrågan är inte på något sätt bindande. Ange om du är intresserad av ett specifikt kursdatum, eller om du har andra önskemål.
Vi återkommer till dig med mer information och deltagarpris, eller offert vid större gruppbokningar.

Intresseanmälan

Aktuella kursdatum

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.