Hem  » Tjanster » Tankbesiktning

Tankbesiktning av IBC-tank

Periodisk kontroll av IBC-tankar skall ske med 2,5 års intervall enligt ADR-S 2011:1 kap. 6,5,4,4.

Skogstekniska erbjuder besiktning av IBC-tankar. Besiktningen tar mellan 1,5 och 3 timmar.

Besiktningen omfattar följande

  • Täthetsprovning
  • Tryckprovning
  • Kontroll av yttre beskaffenhet
  • Kontroll av driftsutrustning
  • Märkning av tanken – IBC behållaren

Intyg

Vid besiktningen utfärdas intyg på att tanken är godkänd.