Hem  » Tjanster » Avverkning

Avverkning av skog

Skogstekniska utför avverkningsuppdrag efter överenskommelse med uppdragsgivare. Vi erbjuder olika avverkningstjänster såsom maskinell avverkning i både gallring- och slutavverkning. Vi kan även erbjuda speciella körningar såsom vindfällskörning, ledningsbreddningar och trädsäkringar med mera. Maskinerna har modernteknik med GPS och utrustningar för olika data överföranden, rapporteringar och datorstödd aptering.

Vi kan även erbjuda motor manuella arbeten med trädfällning med motorsåg och röjningsarbeten, som vanlig röjning, enkelställning, slyröjning och underväxtröjning.

Vi besöker objekten och går igenom förutsättningar och planerar objekten med kunden. Geografiskt så arbetar vi i de flesta områden i landet.

Kontakta oss gärna vidare för samarbete.