Dikesrensning / Skyddsdikning

Kurs i Natur- och kulturhänsyn

Utbildning i dikesrensning

Utbildningen riktar sig till personal med ansvar för skogsproduktionsfrågor samt entreprenörer och maskinförare som ska arbeta med dikning i skogsmark.
Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn – Dikesrensning/Skyddsdikning vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer.
Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFC:s krav. Utbildningen ska genomföras som en utbildning i fält. Slutprov genomförs på SYNs utbildningsportal efter avslutad kurs.

Kursinformation

 • Kursen genomförs ute i fält
 • 2 dagars utbildning
 • Kontakta oss för deltagarpris eller offert för större grupper

Förkunskapskrav

Förkunskapskrav är skötselskolans webbutbildningar för Dikesrensning och Körning i skogsmark. Kan skickas ut av oss.

Följande tas upp i Dikesrensning / Skyddsdikning

 • Kommande målbilder för dikesrensning och skyddsdikning
 • Dikningens effekter på skogsproduktionen.
 • Dikestyper, dikessystem exemplifieras
 • Planering av dikningsprojekt
 • Nytt Naturtillstånd eller inte
 • Skillnaden på markavvattning, skyddsdikning resp. dikesrensning
 • Miljöeffekter kopplat till vatten
 • Hänsyn till värdefulla vattenmiljöer, se målbilder för dikning
 • Påverkan vid körning i skogsmark
 • Olika typer av grävare och skopor för dikesrensning önskvärt om det exemplifieras genom maskin i arbete
 • Slamdammar och andra typer av skyddsåtgärder t.ex sedimentationsfällor

Kontakta oss

Aktuella kursdatum för dikesrensning och skyddsdikning

Du kan alltid kontakta oss för önskemål om andra kursdatum.