Skogsbrukstekniker

Skogsbrukstekniker - Yrkeshögskola

Kostnadsfri och CSN-berättigad För dig som vill bli skogsmaskinförare, driva skogsvårds eller avverkningsföretag eller fungera som arbetsledare/planerare/maskinförare.

Omfattning

300 p. varav 150 p. maskinkörning

Sista ansökningsdag

15 maj (Sen ansökan är öppen)

Besked

20 juni

Utbildningsstart

Vecka 33

Studieort

Alfta eller Ljusdal

CSN-berättigad

Ja

Språk

Svenska

Studietakt

100%

Studerandeavgift

Nej

Reservplatser

Får meddelande i början av juli

Förkunskaper

Gymnasiebetyg, med kompletterande kurser (Skogsskötsel 1, Motor och röjmotorsåg, Terrängtransporter)
🌲 Sen ansökan till skogsbrukstekniker är öppen för terminen med start hösten 2022 🌲
Saknar du behörighet i Skogsskötsel 1, Motor och röjmotorsåg eller Terrängtransporter? Vi erbjuder en förberedande utbildning 3 veckor innan kursstart som ger dig alla behörighetskrav. Kontakta oss för mer information!

Om utbildningen

Att bli Skogsbrukstekniker syftar till att ge goda praktiska och teoretiska kunskaper med ett högt tekniskt innehåll. Vidare ger utbildningen kunskap om det mindre skogsföretagets ekonomi och arbetsledning.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att arbeta som skogsmaskinförare, arbetsledare och planerare samt starta och driva ett skogsvårds eller avverkningsföretag.

Skogstekniska i Alfta erbjuder YH-utbildningen Skogsbrukstekniker i samarbete med Slottegymnasiet i Ljusdal. Totalt finns 35 platser fördelade på orterna med kursstart vecka 33 varje år.

Ingående kurser

Kurs Poäng
Natur och miljökunskap - traktplanering 20
Avverkningsteknik 35
Ekonomi, entreprenörskap - Lagar och avtal 35
Företagsledning - organisation - kommunikation 25
LIA med inriktningar 75
Service, underhåll och felsökning 20
Skogsråvaror och sortiment 10
Skogsskötsel 35
Transportteknik 35
Examensarbete 10

Skogsmaskinsutbildningar sedan 1991

Skogstekniska har levererat utbildningar inom skogsbruket i snart 30 år och vi är ledande i Sverige på området. Från skogsutbildningscentret med bas i Hälsingland erbjuds ett heltäckande utbud av SKOGSTEKNISKA™ skogliga & industriella utbildningar med moderna utrustningar och kompetent personal.

Praktisk maskinkörning

Under de två första terminer kommer vi avverka praktiskt åt våra markvärdar Svea skog och Stora Enso i både gallring och slutavverkning med moderna skogsmaskiner som leveras V.35 från maskintillverkarna. Träningen inför körning i skogen börjar i våra simulatorer som finns på plats i våra lokaler. Väljer man att under praktiken arbete med avverkning med skogsmaskin, får man totalt 30 veckors maskintid (150 YHp).

Få kunskaper att arbeta med hållbart skogsbruk

Under utbildning får du möjlighet att genom kurserna Natur och miljökunskap – traktplanering och skogsskötsel, utföra skogsbruksplanläggning i fält och detaljplanera inför avverkningar i både gallring och slutavverkning. Du kommer få möjlighet att komplettera ditt motorsågskörkort med nivå C för att arbete i skadad skog och problemträd för manuell nedtagning.

Vill du starta och driva eget företag?

Utbildningen ger förutsättningarna till dig som efter utbildningen vill starta och driva eget företag inom skogsvård och avverkning. Vi kommer gå igenom de ekonomiska förutsättningarna, räkna på att investera i skogsmaskiner. I kursen arbetsledning kommer ni under två veckor få leda våra avverkningsmaskiner i fält. Handha kontakten med bolagen, planerar inför nästa avverkning.

LIA - Lärande i arbete

Är du osäker på vad du vill arbeta med? Praktisera olika skogliga yrken, du är inte låst till en praktikplats. LIA:n ger dig möjlighet att praktisera de kurser du läst under de två första terminerna. Du kan fritt välja var du önskar praktisera!

Frågor och svar

Det finns flertalet möjligheter till boende. I Alfta kan du söka boende via kommunens webbplats Ovanaker.se, Alfta Camping samt Alfta Gästgiveri (Hotell som erbjuder långtidsboende). Det går även söka boende i Bollnäs och Edsbyn (ligger cirka 2 mil bort), t.ex Bollnäs Vandrarhem och Hotell Edsbyn. Kontakta oss om du vill ha rådgivning om boende under kurstiden.

Samtliga får antagningsbesked och kallelse senast 20 juni. Kallelse meddelas senare om platser finns tillgängliga.

Inga termins eller årsavgifter. Studiematerial såsom böcker och pennor betalas privat.

18 år.

Utbildningen involverar 150 YH p praktiskt körning och ger dig mycket goda förutsättningar för att bli skogsmaskinförare.

Företag bakom utbildningen

  • Stora Enso
  • Billerud Korsnäs
  • Holmen Skog
  • Sveaskog
  • Mellanskog
  • Högskolan Gävle
  • GS – Facket
  • SE – Skogsentreprenörerna
  • JOLO skogsvård AB