ÖKA Er Lönsamhet!

Ekonomikurs för skogsmaskinentreprenörer och maskinförare

Ekonomi i det mindre skogsbruksföretaget

Den genomsnittliga lönsamheten för skogsmaskinentreprenörer är cirka 5 %, och många har lägre siffror än så. Undersökningar visar dock att vissa entreprenörer når ända upp till 12-15 %, och i enstaka fall t.o.m. högre!
Frågan är, hur jobbar de företag som lyckats uppnå det?
I kursen diskuterar vi förutsättningar och metoder för att höja den tekniska utnyttjandegraden och förbättra produktiviteten, och vilka effekter det får på lönsamheten.
Vi går bland annat igenom hur man kan göra en maskinkalkyl som detaljerat visar kostnader i kr/timme, kr/m3fub, samt total årskostnad för maskinen. Vidare visas hur både den tekniska utnyttjandegraden och produktiviteten påverkar produktion och resultat.
Vad behövs för att man ska kunna öka såväl omsättning, som vinst och lönsamhet?
Kursen kan anpassas till det egna entreprenörföretaget.

Snabbfakta

Checkmark Circle Förkunskaper Inga förkunskaper krävs
Omfattning 1 dag
Wallet Pris Kontakta oss för offert

Ur kursinnehållet:

 • Hur kan man öka företagets vinst? Vi diskuterar vad som kan ”gå fel”, vad som kan göras bättre, och hur det påverkar lönsamheten.
 • Har vi rätt förutsättningar, rätt traktdirektiv, rätt planering m.m.?
 • Vad händer om man kan höja den tekniska utnyttjandegraden? Hur påverkas ekonomin?
 • Och hur påverkas vinsten om man kan höja produktiviteten?
 • Hur gör man en skogsmaskinkalkyl?
 • Hur får man en bättre uppföljning av kostnaderna?
 • Budget och ekonomisk planering

Vi tar även upp följande:

 • Att vara kostnadsmedveten
 • Personalkostnader
 • Betydelsen av att vårda både kunderna och personalen
 • Vikten av att ha rätt ”takt” på avskrivningar och amorteringar
 • Andra ekonomiska frågeställningar från er som deltagare

Anmäl ditt intresse

Skicka in en intresseanmälan för vår ekonomikurs via formuläret på denna sida. Skriv om du har några speciella önskemål om anpassningar av kursen.
Din förfrågan är inte på något sätt bindande.
Vi återkommer till dig med mer information och deltagarpris, eller offert vid större grupper.

Excel

Om möjligt, ta gärna med egen bärbar dator med Excel eller program som är kompatibelt med Excel.

Målgrupp

Den vänder sig i första hand till entreprenörer, maskinförare och annan personal inom skogsbruket, men kan även utifrån kundönskemål anpassas till andra branscher.

Kontakta oss